13 oktober 2022 – Verdere aanpak van leerachterstand

Deze vraag om uitleg van Koen Daniëls handelde over nog een andere (intussen) onderwijsbeleidsklassieker die te maken had met de coronapandemie, nl. leerachterstand bij leerlingen. Nu was de aanleiding een bevraging van Het Nieuwsblad (voor abonnees) bij ruim 600 directeurs. Daaruit bleek dat bijna vier op de tien directeurs aangaf dat de leerachterstand in hun school nog niet volledig weggewerkt was. Uiteraard ging het in dat verband over de zomerscholen, de zgn. Bijsprong en de bijlesmarkt. Het klonk allemaal bekend in de oren. Wat kon minister Weyts melden?

Zoveel nieuws was dat eigenlijk niet, leek mij. Niet de pandemie op zich, maar de schoolsluitingen die er soms mee gepaard waren gegaan, waren het probleem, zo begon de minister, waarna hij zowat alle genomen (of nog hangende maatregelen: men denke bijvoorbeeld aan wat volgens de minister de belangrijkste aanbeveling van de commissie-Brinckman was, nl. het (onafhankelijke) leercentrum) maatregelen die ook maar ergens met onderwijskwaliteit te maken hadden in herinnering bracht. Dat hij daarbij niet antwoordde op Daniëls’ vraag naar een evaluatie van de Bijsprong, kon zelfs de vragensteller zelf blijkbaar niet deren. Haast anderhalf jaar geleden had de minister in de pers wel gewag gemaakt van een “echt succes”. Door de tussenkomst van Elisabeth Meuleman werd ook even uitgeweid over het recente, nog hangende voorontwerp van decreet over afstandsonderwijs in het secundair onderwijs. Voor dat dossier zou de minister een vergelijk proberen te vinden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de verdere aanpak van leerachterstand van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio