1 maart 2023 – Inschrijvingsdecreet en sociale mix

Loes Vandromme nam ook nog de tweede actuele vraag waarop haar fractie recht had in deze plenaire vergadering voor haar rekening. Nu was het wél minister Weyts die antwoordde op haar vraag. Hoewel… Het ging nu over de actuele praktijk rond het nieuwe Inschrijvingsdecreet, met name de mogelijkheid om tot 20 procent van de beschikbare plaatsen te reserveren voor bepaalde leerlingen. Intussen was gebleken dat van die mogelijkheid slechts heel beperkt (voor abonnees) gebruikgemaakt werd. Hoe kwam dat? Was de minister in overleg gegaan met LOP-verantwoordelijken over die 20%-invulling?

Daarop antwoordde de minister in eerste instantie niet: hij legde gewoon de filosofie uit achter het nieuwe Inschrijvingsdecreet, waarop uiteraard van diverse interveniënten de gekende reacties kwamen (N.B. Interveniënt Arnout Coel, een partijgenoot van de minister, gaf al wel een eerste aanzet tot antwoord op de vraag van Vandromme.). En vragensteller Vandromme, die stelde haar vraag dus een tweede keer: hoeveel LOP’s hadden voorstellen ter zake ingediend en was de minister bereid een en ander te monitoren?

Het waren er blijkbaar minder dan vijf, die bij de Commissie inzake Leerlingenrechten ingediend waren. En zulks na een open debat, aldus de minister. Er was dus (blijkbaar nu nog) geen draagvlak voor bij de betrokkenen. Misschien konden dat er later meer worden. Het was inderdaad nog een prille regeling.

Vragensteller Vandromme vroeg tot slot naar meer ondersteuning voor de scholen om met de reservatiemogelijkheid aan de slag te gaan en en passant verwees ze (opnieuw) naar het door de Vlor gevraagde conceptuele debat over gelijke onderwijskansen, dat een (klassiek) doelgroepenbeleid moest overstijgen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio