13 januari 2022 – Ontwerp van decreet over het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs buiten het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de regelgeving over het LOP en de CLR: een kort commentaar

Een ontwerp van decreet waarop lang gewacht is. Een dossier ook met een respectabele voorgeschiedenis, met een goedgekeurd ontwerpdecreet op de valreep van de vorige legislatuur (ná trouwens een procedure van een zgn. belangenconflict), dat aan het begin van de huidige legislatuur on hold gezet werd in afwachting van een bijsturing op basis van het nieuwe Regeerakkoord. Dan leek het aanvankelijk de bedoeling te zijn om de zaak aan de Vlaams Parlementsleden van de meerderheid toe te vertrouwen en via een voorstel van decreet te handelen. Maar dat bleek toch niet te lukken…, maar goed, op deze dag was het intussen ontwerp van decreet (N.B. Eigenlijk één van drie ontwerpen van decreet) eindelijk geagendeerd in de vergadering van de Onderwijscommissie. Voor wie het voorafgaande werk in de Vlaamse regering nog wil raadplegen, verwijs ik graag naar het proces in twee stappen aldaar: 16 juli 2021 en 3 december 2021.

In minister Weyts’ toelichting viel als algemene teneur van dit aangepaste Inschrijvingsdecreet vooral dit op: minder centralisme, meer lokale vrijheid en vertrouwen conform het Regeerakkoord en de beleidsnota. Gewoon ter illustratie hier enkele selectieve slides uit zijn presentatie.

Na aanvankelijk nog een poging van Hannelore Goeman om een hoorzitting te organiseren, die niet onverwacht aan de vereiste vijf voorstanders geraakte, kwamen in de bespreking de klassieke tegenstellingen inzake enkele cruciale aspecten van het inschrijvingsrecht voor de zoveelste keer aan bod: zeker de volledige afschaffing van de zgn. dubbele contingentering werd daarbij van alle kanten belicht; via de nieuwe, vrijer in te vullen 20%-regel voor ondervertegenwoordigde groepen was er volgens de minister overigens geen verbod op een dubbele contingentering, zoals Johan Danen stellig beweerde; Johan Danen beweerde omgekeerd dan weer dat de huidige dubbele contingentering geen effect had op de vrije schoolkeuze, waarop de minister op de beperkingen van het ingeroepen SONO-onderzoek ter zake wees. Volgens de tegenstanders van het ontwerpdecreet had de minister te weinig rekening gehouden met het Vlor-advies over de zaak.

Later zouden nog de ontwerpdecreten over het gewoon onderwijs in Brussel en in de Vlaamse Rand volgen. Maar het was nog wachten op een inschrijvingsdecreet voor het buitengewoon onderwijs.

Het ontwerpdecreet werd aangenomen. Vlaams Belang stemde vóór heel wat artikelen met de meerderheidsfracties mee, maar onthield zich over het geheel van het ontwerpdecreet. Groen en Vooruit stemden tegen. Je kunt de video van de bespreking en de stemming bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio