12 januari 2022 – Bijkomende ondersteuning voor Nederlands in Vlaamse Rand

Deze eerste plenaire vergadering van het nieuwe jaar werd wegens ziekte van voorzitter Liesbeth Homans voorgezeten door Filip Dewinter, die later in de vergadering alvast zich een goede tijdbewaker toonde, wanneer replieken weer wat lang uitvielen... Meteen drie actuele onderwijsvragen op de agenda. De eerste vraag van Arnout Coel borduurde voort op het goede nieuws begin van de week van minister Ben Weyts over 3 miljoen euro (cf. Vlaamse Randfonds) als bijkomende ondersteuning voor Nederlands in het onderwijs in de Vlaamse Rand. De rationale daarachter betrof “Brusselse toestanden” waarmee het Nederlandstalige onderwijs in de Vlaamse Rand te kampen had. Hoe zouden scholen een beroep op die middelen kunnen doen?

Minister Weyts schetste de twee sporen waarop met die middelen ingezet zou worden: opleidingen voor álle scholen en een concrete aanpak op maat voor een 30-tal te selecteren scholen. Er zou gewerkt worden via de vzw De Rand. Het antwoord leek me even eenvoudig als de initiële vraag. Vragensteller Coel wilde nog weten of daarbij ook aan de ouders van leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands gedacht werd. Dat punt kwam mij trouwens erg bekend voor van eerdere gelegenheden in de Onderwijscommissie.

Drie interveniënten (Jan Laeremans, Katia Segers en Loes Vandromme) lieten geluiden noteren van tevredenheid, maar hadden ook bijkomende vragen. Over een test in alle scholen, over het inzetten van de middelen ook in de “bredere” rand rond Brussel en over leren uit de toekomstige ervaringen ter zake voor gebruik elders en de betrokkenheid van het volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie.

Minister Weyts’ boodschap was vooral om in dezen inderdaad het maximale te proberen te doen, net ten behoeve van de onderwijskwaliteit, en inderdaad daarbij ook een beroep te doen op het engagement van de betrokken ouders, zeker wanneer binnenkort (maart/april) de inschrijvingsperiode in de scholen zou starten. Hoe die ouderkwestie binnen het geschetste kader en de uitgetrokken middelen van 3 miljoen euro precies in zijn werk zou gaan, vond ik wel vaag blijven, maar wellicht zouden de concrete projecten later wel een en ander verduidelijken, vermoedde ik.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio