12 januari 2022 – Garantie op inhaalexamens voor studenten bij covidbesmetting

Op deze dag stond het thema bijvoorbeeld in Gazet van Antwerpen te lezen en het was trouwens ook niet de eerste keer dat het ter sprake kwam in het Vlaams Parlement. Op 25 maart 2021 (dus in een eerdere fase van het coronaverhaal, want dat was alweer de context in kwestie) had Brecht Warnez er al eens een vraag om uitleg over gesteld. Nu was het de beurt van Jos D’Haese in de plenaire vergadering. Die vroeg via zijn actuele vraag nu een garantie op inhaalexamens voor studenten die wegens covid (ziekte, quarantaine) niet konden deelnemen aan de initieel geplande examens. Door diverse regelingen ter zake in de hogeronderwijsinstellingen bleek dat nu niet altijd haalbaar. Dus een ingreep van minister Weyts vond vragensteller D’Haese aangewezen.

De minister vertelde een gekend verhaal: over het principe van twee volwaardige examenkansen per opleidingsjaar per opleidingsonderdeel, zoals opgenomen in de onderwijs- en examenreglementen van de instellingen, over overleg met Vlir en Vlhora om een beetje souplesse te tonen in de praktijk, over de vele goede wil die al bestond in het hogeronderwijsveld. Maar hij wilde gelijk niet spreken van “absolute rechten” (lees: een decreet ter zake), wél van een herhaling van de eerdere decretale regeling rond het recupereren van leerkrediet, daarin overigens gesteund voor interveniënten Johan Danen en Koen Daniëls.

Interveniënt Hannelore Goeman had wel gesproken van een decretaal recht op een inhaalexamen. Interveniënt Willem-Frederik Schiltz vond dat erop toegezien moest worden dat hogeronderwijsinstellingen deden wat bijvoorbeeld al in Antwerpse instellingen gedaan werd, maar vond geen decretaal initiatief nodig, wel duidelijke communicatie naar de studenten. Interveniënt Brecht Warnez had voordien al steun gevraagd voor vaccinatie on campus, zoals dat aan de KU Leuven al bestond.

Vragensteller D’Haese was blij dat zulke leerkredietregeling nu ten minste vóóraf bekend zou zijn voor de studenten (lees: dat was bij de eerste regeling daarvan in het verleden niet het geval), maar herhaalde toch ook dat de bestaande praktijken inzake inhaalexamens niet overal in orde waren.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio