13 januari 2022 – Volwassenenonderwijs in landelijke gebieden

Loes Vandrommes vragen vonden hun aanleiding in een motie van het zgn. Westhoekoverleg eind 2021 voor minister Weyts over hun bezorgdheden rond het volwassenenonderwijs in hun regio. Vragensteller Vandromme overliep de specifieke problemen ter zake in de Westhoek en de oplossingen die dat overleg van burgemeesters uit de streek naar voor geschoven had. De belangrijkste maatregel zou volgens hen zijn om alvast de parameter bevolkingsdichtheid meer gewicht toe te kennen in het financieringsmechanisme naast nog enkele andere maatregelen. Wat vond minister Weyts van een en ander?

Hij lichtte niet onverwacht de regelgeving toe, die nog maar vorige legislatuur tot stand gekomen was, waarbij inderdaad rekening gehouden werd met een lagere bevolkingsdichtheid en citeerde de cijfers voor de onderwijsinstellingen in kwestie. Voorts was er natuurlijk de impact van corona, waarvoor tijdelijke maatregelen genomen werden en nóg zouden worden voorbereid. En er waren de oproepen voor huursubsidies bij AGION, ook voor het volwassenenonderwijs: hij citeerde daarbij als voorbeeld het cijfer van 335.000 euro voor het CVO CREO. In juni 2022 zou er trouwens een nieuwe huursubsidieoproep komen.

Vragensteller Vandromme bleef hameren op de urgentie van de problemen nu, ondanks de vermelde maatregelen, die zij ook wel apprecieerde. Dus de cijfers goed opvolgen en de evaluatie van het financieringsmechanisme vervroegen was haar pleidooi. Interveniënt Annabel Tavernier herhaalde eerst weer enkele elementen uit het antwoord van de minister. Daarna verwachtte ze in deze aangelegenheid veel heil van de zgn. Edusprong en van de geplande promotiecampagne, waarvan ze naar het wanneer en hoe vroeg.

Over het eventueel vervroegen van de evaluatie van het financieringsmechanisme repte de minister niet en hij ging alleen in op de inbreng van zijn partijgenote Tavernier. De promotiecampagne bleek nog toekomstmuziek. Het zgn. opleidingskompas zou, na een usability onderzoek in april 2022, gebouwd worden in september 2022, zodat in januari 2023 een tweede fase ingegaan zou worden (website aanpassen enz.). De resultaten van de zgn. regioscan zouden volgende maand bekend zijn. In haar slotwoord hernieuwde vragensteller Vandromme haar poging om de urgentie van de zaak voor de Westhoek te benadrukken en verwees in één beweging ook naar het Regeerakkoord inzake het wegwerken van witte vlekken in het opleidingsaanbod.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio