2 maart 2023 - Gedachtewisseling over de werkzaamheden van de Stichting Leerpunt: een bondig commentaar

Voor ik kort enkele kanttekeningen maak bij deze boeiende gedachtewisseling, graag wat relevante beleidsinformatie uit het (recente) verleden:

Voor de gedachtewisseling zelf dan was de opkomst bij de onderwijscommissarissen niet overweldigend. Sommige onderwijscommissarissen mochten dan wel op buitenlandse missie zijn en anderen hadden zich om andere, mij onbekende redenen verontschuldigd, ik kon alleen maar vaststellen dat in de namiddagvergadering, waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen, heel wat meer onderwijscommissarissen ineens wél aanwezig konden zijn, tja…

De externe sprekers waren: Pedro De Bruyckere (algemeen directeur Stichting Leerpunt) en Axel Buyse (voorzitter Stichting Leerpunt). De eerste zorgde voor een niet onverwacht enthousiaste en rijke presentatie, de tweede sprak niet alleen een heel aangenaam Nederlands maar had ook nog een leuke anekdote over hoe hij op die voorzittersstoel terechtgekomen was: een verhaal van een Vlaamse topdiplomaat op een receptie, iets met de Nederlandse Taalunie en de problematiek van de neerlandistiek in die regionen, en ten slotte een vraag van de onderwijsminister zelf. Voilà. Ik herinner me de man nog van toen hij prachtige stukken schreef over en vanuit het buitenland in “mijn” krant, maar dat terzijde.

Inhoudelijk dan, kort enkele hoofdzaken:

  • de achtergrond van het verhaal plus de taken van de nieuwe stichting, zoals algemeen directeur Pedro De Bruyckere dat op zijn bekende, enthousiaste manier vertelde, stond eigenlijk grotendeels al te lezen in de bovenvermelde non-paper, maar ja, … een non-paper bestaat zogezegd niet, soit; de les over John Hattie en zijn Visible Learning, mét alle nuances en interessante voorbeelden (huiswerk, klasgrootte, …), kregen we er mooi bovenop;
  • als De Bruyckeres verhaal, inclusief vooral zijn antwoorden op de vragen van dus slechts een beperkt aantal onderwijscommissarissen (nwvr: soms heeft die magere opkomst ook zijn voordelen), met name de dames Krekels en Meuleman enige zin voor realisme in dezen bijgebracht had, zoals ik de visu meende te hebben kunnen vaststellen, dan was dat alvast een meer dan waardevol leereffect dat bereikt was; nu maar hopen dat dat leereffect ook de niet zo makkelijke, maar belangrijke transfer kent, wanneer op korte of langere termijn diverse onderwijsdossiers opduiken in de Onderwijscommissie;
  • de zaak mocht dan nog wel zich in een opstartfase bevinden, waarbij veel taalgebruik in de voorwaardelijke wijs kwam kijken, heel positief vond ik zelf de belangrijkste (persoonlijke) hoop die De Bruyckere uitsprak aan bijna het einde van zijn inleiding: zijn hoop om nuance te brengen in alle onderwijsdebatten als essentie van dat zgn. evidence informed werken en toen hij daarbij liet vallen “Dat is de nederigheid, die past bij wetenschap”, kon ik dat alleen maar met heel veel dankbaarheid noteren in mijn notitieschrift; voorwaar, een houding van De Bruyckere waar nog vele wetenschappers een punt aan kunnen zuigen, me dunkt;
  • het weinige dat er al was, en dat toch al veel energie gekost had, mocht dan misschien impliceren dat er nog heel wat moest gebeuren, een waslijst aan documenten bezorgen aan de Vlaamse regering tegen medio juni 2023 incluis, ik zie dat wel goedkomen;
  • uit de rijke inhoud van De Bruyckeres uitspraken haal ik nog graag kort twee zaken aan: (i) zijn kritische kanttekening bij de zgn. “impact in maanden” van (didactische) methoden/aanpak bij de Londense Education Endowment Foundation (EEF) en (ii) de twee interessante leidraden die intussen bij de Nederlandse tegenhanger van het Leerpunt, het zgn. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, ontstaan waren over ‘hoge verwachtingen’ en over ‘differentiatie tegen ongelijkheid’.

Ten slotte verwijs ik nog naar de video [vanaf 10:55] van de bespreking op de website van het Vlaams Parlement in afwachting van het formele, parlementaire verslag.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wifried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio