1 juni 2023 – Vlor-advies en langetermijnbeleid rond KOALA-taalscreening

De KOALA-taalscreening: ook een van die intussen erg bekende onderwijsbeleidsdossiers van de huidige legislatuur, dat regelmatig voorwerp is van parlementaire vragen (cf. bijvoorbeeld 26 januari 2023 en 4 mei 2023). Nu was het de beurt aan Jan Laeremans: er was namelijk een nieuw feit, een Vlor-advies over het langetermijnbeleid in dit verband. En we weten intussen ook heel goed dat vragensteller Laeremans via zijn vrouw duidelijke connecties met het kleuteronderwijs heeft. Een en ander is soms een kleine wereld, maar dat terzijde. Wat ging minister Weyts doen met de Vlor-aanbevelingen? Hoever stond het met het (digitale) kostenprobleem, dat al meermaals besproken was? En quid met eventuele andere maatregelen om te garanderen dat de KOALA-taalscreening zijn doel zou bereiken?

Minister Weyts lijstte al zijn investeringen in het kleuteronderwijs deze legislatuur (nogmaals) op. De bedragen klonken heel bekend in de oren. Er waren nog de extra nascholingsmiddelen in het hangende ontwerp van Programmadecreet (BA 2023), het Leerpunt, het project ELODIE, de verwijzingen in de begeleidingsplannen van de pedagogische begeleidingsdiensten naar het taalthema, … De minister had ook de Onderwijsinspectie de opdracht gegeven om bij de leraren van het eerste leerjaar lager onderwijs in de toekomst na te gaan of ze enig positief of negatief effect ervaren van de begeleiding en de taalintegratietrajecten in de derde kleuterklas. Voor het digitale kostenprobleem had hij de opdracht gegeven om een gunningsprocedure uit te werken.

Er werd nog wat doorgegaan door vragensteller en drie interveniënten op het thema en ook de ruimere context van het kleuteronderwijs. Voor alle eerder vermelde initiatieven en financiële middelen was het toch niet allemaal koek en ei, zo wist men (cf. taalbeleid op de hele school, professionalisering, het project “Doorgaande lijn” van Welzijn en Onderwijs). Vóór het zomerreces zouden hoorzittingen over de recente zgn. PIRLS-resultaten geagendeerd worden in de Onderwijscommissie.

De minister zei al positieve feedback gekregen te hebben van de Onderwijsinspectie over de taalscreening. Voor het overige, nog herhaling van al vermelde maatregelen (ook de kwestie van de ouderlijke verantwoordelijkheid), maar ook iets over een verkorte lerarenopleiding voor kinderverzorgers: de mededeling van de minister dat zo’n opleiding gemiddeld slechts 30 studiepunten zou bedragen, leek me wel wat te kort door de bocht…

Vragensteller Laeremans bleef ten slotte hameren op een opvolgtest aan het eind van de derde kleuterklas.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio