Onderwijsloopbaan

Link naar het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

De bouwsteen onderwijsloopbaan in het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs schetst het ruimere kader rond onderwijsloopbaanbegeleiding:

leren kiezen is een continu proces. Het leerplan bevat doelen die leerlingen keuzebekwaam maken. Daarnaast kun je leerlingen begeleiden in het maken van een goede studiekeuze. Je leest welke elementen van belang zijn bij een goede onderwijsloopbaanbegeleiding, hoe je leerlingen begeleidt in het maken van een goede studiekeuze, wie daarbij welke rol opneemt, wat je doet op de scharniermomenten en waarop je kan letten bij doorstroming, oriëntering en studiekeuzeadviezen.

Deze PRO.-pagina gaat dieper in op het scharniermoment overgang kleuteronderwijs - lager onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio