Voor vele kinderen is de stap van de kleuterklas naar de lagere school een heel bijzonder moment in hun leven. Onze informatie, documentatie en modellen ondersteunen je bij het organiseren van een warme overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs.

Onderwijsloopbaan

Link naar het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs

De toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs.

Focus op warme overgang kleuter - lager

Zill zet sterk in op het ontwikkelingsgericht werken.

Veelgestelde vragen

Je kan hier antwoorden vinden op veelgestelde vragen.

Downloads

Ondersteunende documentatie en modellen.

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Lien De Feyter
stafmedewerker
   02 507 07 64
   Bert De Jonghe
   stafmedewerker
     02 507 06 75
     Kaat Hendrickx
     stafmedewerker
       02 507 06 41
       Floor Tempelaere
       pedagogisch begeleider
         02 507 06 94
         0485 50 27 72
         Conny Vermandere
         stafmedewerker
           02 507 06 86
           ×
           Kijkt als...
           Niveau
           Regio