Zonnepanelen

Vrijstelling onroerende voorheffing

sla link op in klembord

Kopieer

AGION heeft overlegd met de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) over de gevolgen van het leggen van zonnepanelen op de vrijstelling onroerende voorheffing.

VLABEL heeft bevestigd dat de vrijstelling onroerende voorheffing behouden blijft wanneer er op gebouwen die bestemd worden voor vrij gesubsidieerd onderwijs zonnepanelen worden gelegd.

Zonnepanelen hebben fiscaal niet tot gevolg dat de bestemming van gebouwen verandert: schoolgebouwen met zonnepanelen blijven in hoofdzaak bestemd voor onderwijs. Dat er permanent stroom wordt geproduceerd door de zonnepanelen doet geen afbreuk aan de onderwijsbestemming.

De opbrengst die via de zonnepanelen wordt gegenereerd wordt fiscaal niet beschouwd als winstbejag of een winstoogmerk als die opbrengsten gebruikt worden voor de instandhouding of de uitbreiding van de onderwijsactiviteiten.

Door deze interpretaties kan de vrijstelling onroerende voorheffing blijven voortbestaan nadat op gebouwen die hoofdzakelijk voor vrij gesubsidieerd onderwijs bestemd zijn zonnepanelen zijn gelegd.

De facturatie van de stroom die op het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd aan een energieleverancier is onderworpen aan de btw-wetgeving.

Contact

Trui Vermeersch
stafmedewerker
   02 507 06 56
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio