Publicatie: Hoop doet leren

In dit vierde boek uit de reeks 'Katholieke dialoogschool' wordt het project van de katholieke dialoogschool verder concreet gemaakt in reflecties over de relatie tussen hoop en onderwijs.
Het boek wordt hieronder dankzij de genereuze toestemming van uitgeverij Halewijn als pdf ter beschikking gesteld. De mooi vormgegeven uitgave kan nog steeds bij de uitgever besteld worden.

In dit vierde boek uit de reeks Katholieke dialoogschool wordt het project van de katholieke dialoogschool verder concreet gemaakt inreflecties over de relatie tussen hoop en onderwijs.
Het boek wordt hieronder dankzij de genereuze toestemming van uitgeverij Halewijn als pdf ter beschikking gesteld. De mooi vormgegeven uitgave kan bij nog steeds bij de uitgever besteld worden.

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

 • Ten geleide - p. 9
 • Een ambitieus en genereus voorbeeld - p. 11
 • Vorming - p. 14
 • De Hoop - p. 22
 • Hoop voor een nieuwe generatie - p. 63
 • Hoop doet leren - p. 74
 • Eindnoten - p. 75

Inleiding

sla link op in klembord

Kopieer

Het project waar we als katholieke scholen in Vlaanderen voor gaan is om katholieke dialoogscholen te worden. Als netwerkorganisatie willen we scholen helpen om die ambitie te verwezenlijken. We doen dat door na te denken over de pedagogische opdracht van katholieke scholen. We willen scholen, leidinggevenden, leraren en leerlingen daarbij inspireren. Daartoe schreven we het boekje dat je leest. Het is het vierde deel in een reeks die voor scholen de katholieke dialoogschool wil verduidelijken en verdiepen.

De publicatie is opgebouwd uit twee delen. In het eerste meer theoretische gedeelte denken we na over de motieven en de dimensies van vorming in de katholieke dialoogschool. In het tweede gedeelte suggereren we een manier om in katholieke dialoogscholen traditie en inspiratie zichtbaar te maken. Wij ontwikkelden wegwijzers vanuit Bijbelse intuïties. Wij trachten ook een aanzet te geven om vanuit die inspiratie het leraarschap te definiëren.

Aansluitend bij dit boekje ontwikkelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook werkinstrumenten voor besturen, schoolteams en leraren. Zij sluiten aan bij de Bijbelse intuïties als wegwijzers van hoop, en kunnen online geconsulteerd worden via
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/identiteitsontwikkeling.

Aan de Bijbelse wegwijzers verbinden wij ook inspirerende teksten voor leraren en leidinggevenden. Die kun je vinden op ons PRO.-thema Leeftocht. 

De drie schilderijtjes in deze publicatie (“Kwetsbaarheid”, “Verrijzenis”, “Hoop doet leren”) zijn van de hand van Inge Peeters.

Download

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

Je hebt zin om zelf aan de slag te gaan en mee te bouwen aan de katholieke dialoogschool van je dromen? Hier vind je (binnenkort) inspiratiemateriaal! Je kunt in de database verschillende filters gebruiken om te vinden wat je nodig hebt. Je kunt deze filters ook combineren. Je kunt ook zelf nieuwe materialen aanbrengen via het contactadres op deze pagina. We delen die dan via deze database.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio