Veel voorkomende afkortingen

Onderwijs kent net zoals andere sectoren een heel eigen vakjargon. Bovendien komen veel van die termen en begrippen in afgekorte vorm voor. Als bestuurder is het niet evident om je weg te vinden in al die afkortingen.

Als bestuurder is het niet evident om je weg te vinden in al die afkortingen. Wij hebben voor jou de vaakst gebruikte afkortingen in een beknopt overzicht samengebracht. 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio