Ondersteuning

Wanneer je als bestuur kiest voor katholiek onderwijs, sta je er niet alleen voor. Je maakt immers deel uit van de netwerkorganisatie en ledenorganisatie vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen die jou ondersteunt. We zijn een ledenvereniging voor en door onze leden.

Hoe ondersteunt Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

sla link op in klembord

Kopieer

De netwerkorganisatie en ledenvereniging Katholiek Onderwijs Vlaanderen zorgt voor de levensbeschouwelijke, pedagogische, bestuurlijk-beheersmatige en planologische visieontwikkeling en ondersteuning van het Nederlandstalig katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Ze behartigt de belangen van de leden en vertegenwoordigt hen bij de overheid, in de Kerk en in de samenleving. Via kwaliteitsvolle en inspirerende dienstverlening aan de leden bouwt ze verder aan de rijke katholiek-pedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel.

De ondersteuning van de concrete werking van een bestuur, neemt vele vormen aan:

 • Je kunt altijd een beroep doen op medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wie je ook contacteert, jouw vraag wordt steeds ter harte genomen. Jouw vraag wordt geanalyseerd door medewerkers met verschillende expertise en je krijgt steeds een gemotiveerd, juridisch onderbouwd, gedegen antwoord.
 • Je bent ook steeds welkom bij onze regionale diensten of in onze kantoren te Brussel.
 • Medewerkers komen ook naar jou toe voor specifieke ondersteuning ter plaatse.
 • De bestuurders worden regionaal regelmatig samen gebracht om actuele onderwerpen te bespreken en om informatie uit te wisselen.
 • Heel wat materiaal is thematisch geordend terug te vinden op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Vormingen voor besturen, leidinggevenden en andere personeelsleden worden aangeboden. Dit kan op vraag en op maat, en ook ter plaatse.

Wie ondersteunt?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor alle vragen in verband met besturen kun je steeds terecht bij besturen@katholiekonderwijs.vlaanderen

Regionale ankerfiguren besturen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Regio Antwerpen: Dirk Vranken - dirk.vranken@katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Limburg: Pierre Colla - pierre.colla@katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Mechelen-Brussel: Fons Nuyens - fons.nuyens@katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Oost-Vlaanderen: Marc Keppens - marc.keppens@katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio West-Vlaanderen: Ward Goudenhooft - ward.goudenhooft@katholiekonderwijs.vlaanderen

Regionale begeleiders Optimaliseren en Verbinden van besturen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Regio Antwerpen: Dirk Vranken - dirk.vranken@katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Limburg: Jurgen Baens - jurgen.baens@katholiekonderwijs.vlaanderen en Patrick Noelanders - patrick.noelanders@katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Mechelen-Brussel: Wim Van den Brulle  - wim.vandenbrulle@katholiekonderwijs.vlaanderen en Stijn Van Eynde - stijn.vaneynde@katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio Oost-Vlaanderen: Christ De Schepper - christ.deschepper@katholiekonderwijs.vlaanderen
 • Regio West-Vlaanderen: Lieven Verhaeghe - lieven.verhaeghe@katholiekonderwijs.vlaanderen

Dienst Bestuur & organisatie

sla link op in klembord

Kopieer

De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer.

Die ondersteuning heeft betrekking op volgende zes thema's:

 • het bestuur als rechtspersoon (inclusief overheidsopdrachten en bemiddeling)
 • onderwijsorganisatie (inclusief bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting)
 • financieel beheer
 • infrastructuur
 • veiligheid, gezondheid en milieu
 • databeheer inclusief informatieveiligheid

Inhoudelijk kun je voor elk van die thema's bij onze dienst terecht voor:

 • steun bij visieontwikkeling op het niveau van directieteam en bestuur;
 • concrete begeleiding/ondersteuning: vragen beantwoorden, mededelingen schrijven ... ;
 • ontwikkeling beleidsvisie op Vlaams, federaal en Europees niveau;
 • vertegenwoordiging en belangenbehartiging;
 • kennisverzameling en opleiding: vorming via aanbod of op maat.

Onze stafmedewerkers staan klaar om je te helpen. Zij overleggen onderling en kunnen bovendien rekenen op de expertise binnen de andere diensten, binnen de regio's of binnen grote besturen. We streven ernaar om op je vragen een geïntegreerd antwoord te geven. Dat is de sterkte van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

We noteerden voor elk van de thema’s die je kunnen interesseren één aanspreekpunt binnen onze diensten. Zo kunnen we je helpen om snel een antwoord te vinden op je ondersteuningsvraag.

Let wel, we werken continu om de ondersteuning op punt te stellen. Het overzicht zal nog verder evolueren. We rekenen op jou als kritische gesprekspartner om ons te helpen de ondersteuning op peil te krijgen en te houden.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio