Sterkschoolbestuur.be

Kwaliteitsvol besturen betekent regelmatig stil staan bij het eigen beleid en nagaan of het beleidsvoerend vermogen voldoende krachtig is. Om schoolbesturen hierbij te ondersteunen, biedt de Koning Boudewijnstichting via het initiatief Sterk schoolbestuur, krachtig beleid (www.sterkschoolbestuur.be) een gratis zelfevaluatie-instrument aan om het eigen beleidsvoerend vermogen in kaart te brengen en erover te reflecteren.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

Schoolbesturen kunnen met dit zelfevaluatie-instrument op verschillende manieren aan de slag.

  • De basismodule van het instrument is enkel toegankelijk voor bestuursleden en peilt via een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar acht dragers van beleidsvoerend vermogen. Onder meer zaken als doeltreffende communicatie, gedeeld leiderschap en innovatief vermogen komen hierin aan bod.
  • Daarnaast kan een schoolbestuur deze basismodule uitbreiden met drie optionele modules.
    • Een eerste optionele module peilt naar het beleidsvoerend vermogen in de relatie tussen schoolbestuur en schoolleiders.
    • Een tweede peilt naar het beleidsvoerend vermogen in de relatie tussen schoolbestuur en coördinerend directeurs.
    • Een derde module peilt naar een aantal beleidsthema’s, zoals financieel beleid, preventie- en welzijnsbeleid, personeelsbeleid, enzovoort. Aan deze optionele modules kunnen ook schoolleiders en coördinerend directeurs deelnemen.

Meer informatie vind je op de website www.sterkschoolbestuur.be via linken onderaan op de startpagina en in de veel gestelde vragen.

Rapport

sla link op in klembord

Kopieer

De resultaten van deze zelfevaluatie-oefening worden gepresenteerd in een uitgebreid rapport op maat.

Om anonimiteit van de deelnemers te garanderen, kun je dit rapport pas raadplegen zodra drie deelnemers de vragenlijst volledig invulden.

Het rapport visualiseert de resultaten van de vaste en optionele modules aan de hand van grafieken met details over bijvoorbeeld de gemiddelde scores van de deelnemers, de mate waarin de deelnemers gelijkaardige of uiteenlopende antwoorden gaven, de antwoorden die het vaakst werden gegeven, enzovoorts.

Voor de vaste module over het eigen beleidsvoerend vermogen, toont het rapport ook een anonieme vergelijking met de globale resultaten van andere schoolbesturen uit hetzelfde onderwijsnet en dit aan de hand van een spinnenwebdiagram.

En wat nu?

sla link op in klembord

Kopieer

Het rapport is geen eindpunt. Integendeel, het vormt het vertrekpunt voor een interne dialoog, waarin schoolbesturen zelf de resultaten interpreteren en beoordelen om zo te identificeren wat goed gaat en waar het functioneren verbeterd kan worden. Om deze interpretatie en de daaruit volgende acties te ondersteunen, bevat het rapport ook een heleboel tips en handvaten.

Het zelfevaluatie-instrument werd ontwikkeld in samenwerking met EduBROn, een onderzoeksgroep verbonden aan het departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio