WellBE

De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en ontwikkelde daarvoor het instrument 'WellBe.vlaanderen' dat nu online beschikbaar is.

Om zelf aan de slag te gaan, is het nuttig om eerst de vorming te volgen.

De vorming richt zich tot besturen, directeurs en preventieadviseurs. Ook begeleiders zijn welkom. Schrijf je in en maak werk van een risico-analyse van het psychosociaal welbevinden bij jou op school.

Met al je vragen kun je terecht bij wellbe@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
   02 507 06 44
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio