Inspirerend materiaal

Filter

filter

Onderzoekscyclus in STEM in het kader van de onderzoekscompetentie domein Mechanica-elektriciteit

Duiding bij leerplandoel: 'De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met specifieke inhouden van dit leerplan.'
×
Kijkt als...
Niveau
Regio