FAQ

sla link op in klembord

Kopieer
Dit materiaal en gereedschap moet beschikbaar zijn in functie van de uit te voeren opdracht. Een beperkte hoeveelheid kan volstaan afhankelijk van het aantal leerlingen die op dit moment een opdracht uitvoeren. Dit kan door de school ter beschikking gesteld worden of door de leerling zelf worden aangeschaft.

sla link op in klembord

Kopieer
GIP9 is niet langer verplicht. Toch is een groter project, waarbij meerdere leerplandoelen gecombineerd worden, al dan niet in samenwerking met externen, mogelijk. Dit kan door maatschappelijke uitdagingen (LPD5) te onderzoeken (LPD4), ontwikkelen (LPD5), ontwerpen (LPD7) en eventueel te realiseren met aandacht voor de wisselwerking tussen de STEM disciplines.

sla link op in klembord

Kopieer
Neen. In het leerplan zijn doelen opgenomen waarbij de leerlingen zowel een elektrohydraulische als een elektropneumatische schakeling ontwerpen en tekenen. Voor het realiseren behoort enkel elektropneumatica tot de basis (LPD38).

sla link op in klembord

Kopieer
Wat in het leerplan staat is wat minimaal aangeboden moet worden, waarbij je de leerplandoelen ook minimaal mag lezen. Afhankelijk van jouw uitrusting, jouw leerlingengroep, jouw voorkeur, de bedrijven waarmee je samenwerkt … kun je bepaalde doelen of onderwerpen verdiepen of verbreden.
Alles wat aangeboden wordt mag je evalueren (hoeft niet noodzakelijk met cijfers). Probeer als leerkracht wel zicht te houden op wat de leerling als basis moet kennen/kunnen (leerplandoelen) en wat je extra aanbiedt, zodat hiermee rekening kan gehouden worden bij de deliberatievraag.

sla link op in klembord

Kopieer
Deze doelen moeten aangeboden en geëvalueerd worden. Het is echter niet de bedoeling om deze doelen geïsoleerd aan te bieden. Je combineert ze best met de doelen uit de meer specifieke rubrieken verder in het leerplan.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio