Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Inspiratie LPD 3: De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem...

Zoek je wat inspiratie voor dit doel van de overkoepelende vaardigheden? Lees dan verder.

Inspiratie voor LPD 33

Op een veilige en duurzame manier met chemische producten, machines en gereedschappen werken. Hoe leer je dat aan?

Werken met ondersteunende rollen in de les lichamelijke opvoeding?

In de nieuwe leerplannen voor lichamelijke opvoeding gaat er meer expliciete aandacht naar de persoonsdoelen. De integratie van de lichamelijke en de sociale vorming krijgt nog meer aandacht. Vanuit deze complementaire gerichtheid op bewegen willen we met ons vak de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en vak-attitudes, die bijdragen tot de persoonlijke ontplooiing van elke leerling, mee ondersteunen en begeleiden.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio