Leerplan

Hieronder vind je twee versies van het nieuwe leerplan.

 • Een ‘bewerkte’ versie die vertrekt van het huidige leerplan en waarin alle aanpassingen zichtbaar zijn. In dat aangepast leerplan is de formulering van leerplandoelen en/of afbakening aangepast. De nummering van de leerplandoelen werd behouden (ook als er leerplandoelen zijn geschrapt of toegevoegd) evenals de huidige indeling in rubrieken (ook als een nieuwe indeling meer aangewezen is). In de situering, de pedagogisch-didactische duiding en de wenken bij de leerplandoelen zijn de teksten enkel aangepast als ze informatie bevatten die niet meer van toepassing is. Alle andere teksten, andere wenken en de samenhang zijn nog niet aangepast.
 • Een ‘nette’ versie met enkel de leerplandoelen en de afbakening, met waar van toepassing een aangepaste nummering en indeling in aangepaste rubrieken.

  Contact

  Barbara Axters
  pedagogisch begeleider
    0486 32 33 68
    Gino Bombeke
    pedagogisch begeleider
      0494 30 42 87
      Inge De Troyer
      pedagogisch begeleider
        0476 70 03 49
        Ine Desplinter
        pedagogisch begeleider
          0476 96 00 07
          Marleen Lippens
            0492 73 27 17
            Kaat Rykaert
            pedagogisch begeleider
              0486 16 83 55
              Peter Van Damme
              pedagogisch begeleider
                0496 55 94 73
                Sophie Vangenechten
                pedagogisch begeleider
                  0476 61 79 49
                  ×
                  Kijkt als...
                  Niveau
                  Regio