Basisinformatie

Visie

sla link op in klembord

Kopieer

Als leraar neem je leerlingen mee op een kunstzinnige tocht en maak je hen nieuwsgierig. We stimuleren hun belangstelling voor verschillende kunstuitingen op vlak van Beeld, Dans, Muziek, Woord/Drama en/of Audiovisuele media.

De leerlingen beleven en beschouwen kunst. Je nodigt hen uit om zich door kunst te laten raken. Dat vergt een open houding om op onderzoek te gaan naar inhoud, vorm en context.
De leerlingen verbeelden en creëren kunst. Ze gaan artistiek aan de slag vanuit hun verbeelding. Ze fantaseren nieuwe vormelementen, met aandacht voor bouwstenen, materialen en technieken. Ze verzinnen nieuwe contexten en combineren.

Via kijken naar kunst en luisteren naar muziek krijgen leerlingen kansen om op een diverse manier om te gaan met cultuur. Ze reflecteren op de intentie van kunst en hun beleving ervan.  Zo leren ze een mening vormen en onderbouwen, of ze stellen die bij aan de hand van vooropgestelde criteria.

Kunst doet leerlingen als mens breder en dieper denken, voelen en leven. Leerlingen ontwikkelen hun eigen talenten en leren omgaan met hun kwetsbaarheid, grenzen, dromen en groeikansen.

Inhoud

sla link op in klembord

Kopieer

Het leerplan Artistieke vorming is een complementair leerplan voor de tweede en de derde graad met aandacht voor beschouwen, creëren, presenteren en reflecteren. Het leerplan legt geen artistieke vorm vast en laat de school kiezen tussen beeld, dans, muziek, woord/drama en audiovisuele media of een combinatie ervan. Zo kan men bijvoorbeeld in het ene jaar van de graad Beeld geven en in het andere Muziek. Sleutelcompetentie 16 zit vervat in dit leerplan. Het is gericht op één graaduur, maar met meer uren bereik je logischerwijze meer diepgang.

Samenhang met GFL

sla link op in klembord

Kopieer

Het leerplan Artistieke vorming bevat de artistieke minimumdoelen, die in het culturele en artistieke luik van het GFL (Gemeenschappelijk Funderend Leerplan) staan.

De leraar als gids en coach

sla link op in klembord

Kopieer

Je steunt de leerlingen bij hun artistieke uitdagingen. Je verlaat de platgetreden paden, je geeft ruimte aan de verbeelding, je hebt oog voor wat niet onmiddellijk nuttig is en je laat leerlingen zoeken, experimenteren, strategisch denken en oplossingen uittesten en verfijnen. Er is geen vooropgestelde methode om slaafs te volgen. Artistieke vorming doet leerlingen beseffen dat veel belangrijke dingen in ons leven niet maakbaar of programmeerbaar zijn.

Veelgestelde vragen

sla link op in klembord

Kopieer

Welke artistieke vormen moeten aan bod komen?
De school kan kiezen met welke artistieke vorm of vormen ze hoofdzakelijk werken: beeld, dans, muziek, woord/drama en audiovisuele media of een combinatie ervan. De leerlingen laten wel verschillende artistieke vormen in interactie gaan.

Moeten we het culturele en artistieke luik uit het GFL nog apart realiseren?
Neen, want de vier artistieke leerplandoelen uit het GFL zitten vervat in het leerplan Artistieke Vorming. De  doelen uit het GFL moeten zowel in de tweede als de derde graad aan bod komen. Denk met je collega’s eens na over een doorlopende leerlijn.

Moeten we dit leerplan gedurende twee graden volgen?
Er zijn meerdere mogelijkheden door het combineren van het GFL, het leerplan esthetica of het leerplan Artistieke vorming.
 

Tweede graad Derde graad

GFL

GFL

GFL

ArVo

ArVo

ArVo

Arvo

GFL

GFL

Esthetica

ArVo

Esthetica

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio