Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Uitwisselingsplatform Smartschool

Op het uitwisselingsplatform Smartschool vind je bij het vak Basisoptie Economie en organisatie – A-stroom heel veel informatie terug die kan bijdragen tot de realisatie van het leerplan.

Overzicht leerplandoelen

Met dit document krijg je in één oogopslag een overzicht van alle leerplandoelen van de basisoptie Economie en organisatie A-stroom en B-stroom. Het biedt ook een houvast bij het ontwikkelen van lesmateriaal of evaluatietools.

Materiaal inspiratiedag

Het leerplan van de basisoptie Economie en organisatie biedt leraren de mogelijkheid om vanuit het eigen pedagogisch project of in functie van de beginsituatie van een specifieke leerlingengroep keuzes te maken, te differentiëren of eigen accenten te leggen.

Leerplanvoorstelling

Via de onderstaande link kun je de presentatie bekijken die gebruikt werd tijdens de leerplanvoorstellingen van de basisoptie Economie en organisatie. Het is een heel interactieve presentatie waardoor je zelf kunt bepalen welk onderdeel te wil bekijken.

Kwaliteitscriteria i.v.m. de evaluatie van het leerplan Economie en organisatie

In deze presentatie lichten we de verschillende criteria voor een kwaliteitsvolle evaluatie toe aan de hand van conrete voorbeelden voor de basisoptie Economie en organisatie A-stroom en B-stroom.

Evalueren met rubrics

Een rubric is een instrument om mee te evalueren. Kenmerkend voor een rubric is dat je de evaluatiecriteria overzichtelijk weergeeft. Daardoor weten leerlingen goed wat hen te doen staat, en waarop ze geëvalueerd worden.

Differentiatie binnen het leerplan van de basisoptie Economie en organisatie

Het leerplan van de basisoptie Economie en organisatie biedt heel wat mogelijkheden om te differentiëren. In de presentatie lichten we toe op welke basis je kunt differentiëren en vind je ook concrete voorbeelden ter inspiratie.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio