Vzw's fuseren kan je via vier juridische procedures. Welke stappen houden die verschillende procedures in? Wanneer kies je best voor de ene of de andere? En welke kosten zijn er precies aan verbonden?

Keuze uit vier juridische procedures

Voorbereiding van de vzw’s

Fusie door ontbinding zonder vereffening

Fusie door inbreng om niet van een algemeenheid of bedrijfstak

Overdracht ut singuli

Overdracht ingevolge vrijwillige ontbinding en vereffening

×
Kijkt als...
Niveau
Regio