Belastingvermindering

Standaardregel

sla link op in klembord

Kopieer

De belastingvermindering bedraagt 45 % van de betaalde opvangkosten, begrensd tot de wettelijk forfaitaire maximumprijs van 14,00 euro per opvangdag.

Om van de belastingvermindering gebruik te maken moeten de begrensde opvangkosten worden vermeld in het vak X, rubriek B, code 1384 van de aangifte personenbelasting.

Voor kinderen jonger dan 3 jaar kan het interessant zijn om het fiscaal attest niet op te nemen in de aangifte van de personenbelasting maar in de plaats daarvan te opteren voor de verhoging van de belastingvrije som.

Extra voor alleenstaande ouders met een laag inkomen

sla link op in klembord

Kopieer

Voor alleenstaande ouders met een laag inkomen is de standaardregel van toepassing en bijkomend een extra belastingvermindering die maximaal 30 % bedraagt. Die extra belastingvermindering wordt degressief afgebouwd in functie van het inkomen.

De voorwaarden en berekeningswijze worden toegelicht op de webpagina Alleenstaande ouders | FOD Financiën (belgium.be).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio