Schoolbesturen met een effectenrekening van meer dan één miljoen euro zijn onderworpen aan de effectentaks.

Tarief

sla link op in klembord

Kopieer

De gemiddelde waarde van de effectenrekening is bepalend voor de effectentaks.

Als de gemiddelde waarde van een effectenrekening:

 • kleiner of gelijk is aan 1 miljoen euro, dan is er geen effectentaks van toepassing;
 • groter is dan 1 miljoen euro maar kleiner of gelijk is aan 1 015 228,43 euro, dan bedraagt de effectentaks 10% op het gedeelte boven 1 miljoen euro;
 • groter is dan 1 015 228,43 euro, dan bedraagt de effectentaks 0,15% op de gemiddelde waarde.

De effectentaks is een jaarlijkse belasting.

Aangifte

sla link op in klembord

Kopieer

Belgische financiële instellingen doen de aangifte zelf. Ze houden ook de effectentaks in en zorgen voor de storting aan de fiscus. Je moet dus zelf niets doen als je schoolbestuur één of meer effectenrekeningen bezit bij Belgische financiële instellingen.

Wanneer je een effectenrekening zou bezitten bij een buitenlandse financiële instelling die onterecht geen aangifte doet, dan moet je wel zelf aangifte doen in de rechtspersonenbelasting.

Je moet geen extra aangifte doen als je meer dan één effectenrekening hebt bij Belgische financiële instellingen en daardoor minder effectentaks betaalt dan wanneer je alle beleggingen samen op één enkele effectenrekening zou hebben staan. Maar het opsplitsen van een effectenrekening om de taks te ontlopen of te verminderen wordt als misbruik beschouwd. Er zijn maatregelen getroffen om die gesplitste effectenrekeningen toch gepast te belasten als de opsplitsing dateert van na 29 oktober 2020.

Gemiddelde waarde van een effectenrekening

sla link op in klembord

Kopieer

De bank gebruikt de volgende formule om te berekenen of de grenswaarde van 1 miljoen euro wordt overschreden: (waarde op 31 december + waarde op 31 maart + waarde op 30 juni + waarde op 30 september)/4. Van die formule wordt afgeweken in 2021 en bij het stopzetten van de effectenrekening.

Als je sinds 30 oktober 2020 of voordien meer dan één effectenrekening hebt, dan worden de bedragen niet samengeteld voor de berekening van de taks.

Verzekeringsmaatschappijen houden effectenrekeningen aan om Tak 23-beleggingsverzekeringen te kunnen aanbieden aan hun klanten. Deze effectenrekeningen zullen vermoedelijk ook worden belast bij de verzekeringsmaatschappijen. Als de verzekeringsmaatschappijen deze belasting kunnen afwentelen op hun klanten, worden de klanten met Tak 23-producten onrechtstreeks getroffen. Voor Tak 23-beleggingsproducten zal de grens van 1 miljoen euro dan niet van toepassing zijn: ook klanten met minder dan 1 miljoen euro Tak 23-beleggingsproducten dreigen vanaf de eerste eurocent te worden belast.

Welke producten?

sla link op in klembord

Kopieer

De effectentaks is van toepassing op alle waarden die op een effectenrekening worden bewaard, bijvoorbeeld:

 • beleggingsfondsen: beveks, sicavs, bevaks, aandelenfondsen, obligatiefondsen, vastgoedfondsen, mixfondsen, indexfondsen …;
 • vastgoedcertificaten;
 • aandelen aan toonder;
 • obligaties;
 • kasbons;
 • liquide middelen die op de effectenrekening staan, bijvoorbeeld in afwachting van herbelegging;
 • afgeleide producten zoals futures, swaps, opties, turbo’s, speeders en trackers;
 • mogelijk indirect via de verzekeringsmaatschappij: Tak 23-verzekeringsproducten (apart, ook voor bedragen kleiner dan 1 miljoen euro).

De volgende financiële producten zijn niet aan de effectentaks onderworpen:

 • zicht- en bankrekeningen;
 • spaarrekeningen;
 • termijnrekeningen;
 • Tak 21-verzekeringsproducten;
 • aandelen op naam en aandelen van coöperatieve vennootschappen;
 • pensioenspaarproducten.

Vanaf wanneer?

sla link op in klembord

Kopieer

De effectentaks start op 26 februari 2021. Er zal de eerste keer moeten worden betaald over de gemiddelde waarde van de eerste drie kwartalen van 2021.

De antimisbruikmaatregelen gaan in met terugwerkende kracht vanaf 30 oktober 2020.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio