Reflectiedocument 'Kwaliteitsvol evalueren'

In het duale leertraject staan school en werkplek gezamenlijk in voor de evaluatie van het leertraject van de leerling. Om na te gaan of de evaluatie van het duaal leertraject kwaliteitsvol verloopt, is het zinvol om stil te staan bij een aantal criteria. In het reflectiedocument in bijlage vind je enkele richtinggevende stellingen als aanzet tot reflectie.

Over deze databank

Ben je op zoek naar concrete tools, tips of goede praktijkvoorbeelden? Per bouwsteen vind je inspirerend materiaal.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio