Missie, visie en kernwaarden - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Missie, visie en kernwaarden - Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Op de themapagina 'missie, visie en kernwaarden' vind je een een antwoord op de vragen wat, waarom, hoe, van waaruit een visie en kernwaarden. Daarnaast vind je inspirerende voorbeelden en een praktijkgetuigenis.

Iedere organisatie heeft nood aan een duidelijk gedefinieerde kern:

  • Waar staan we voor?
  • Waar gaan we voor?
  • Wat is ons ethisch kompas?
Die kern geeft richting aan de organisatie en is de toetssteen voor elke beslissing en stap. Die kern vertaalt zich in de missie, de visie en de kernwaarden van de organisatie. Een werkzame visie geeft duidelijkheid over de context, de gedragingen, de capaciteiten, de overtuigingen en de identiteit van de organisatie.

Over deze databank

Ben je op zoek naar concrete tools, tips of goede praktijkvoorbeelden? Per bouwsteen vind je inspirerend materiaal.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio