Coach-de-Coach Werkplekleren

De Coach-de-Coach Werkplekleren is een tool ontwikkeld door Agoria en mtech+. Het trainingstraject is gemaakt voor mentoren en coaches van werknemers, leerlingen en studenten, maar kan ook gevolgd worden door trajectbegeleiders. De Coach-de-Coach-scan brengt bij de start van het traject je coachingsvaardigheden in kaart. Daarna krijg je gedurende 8 weken een email met tips op maat waar één van de dimensies van zelfsturend leren aan bod komt. Via deze kosteloze digitale training leer je in te grijpen op de dimensies die belangrijk zijn om zelfsturend leren bij leerlingen te stimuleren: het stellen van doelen en plannen, organiseren en hervormen, vragen om hulp, informatie zoeken, zelfevaluatie, zelfeffectiviteit, doorzettingsvermogen en motivatie.

Over deze databank

Ben je op zoek naar concrete tools, tips of goede praktijkvoorbeelden? Per bouwsteen vind je inspirerend materiaal.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio