CLIL staat voor de internationale afkorting Content and Language Integrated Learning. Vakinhouden worden daarbij in een andere taal dan de officiële onderwijstaal aangeboden. In Vlaanderen gaat het daarbij om Frans, Engels of Duits.

Wat, waarom, hoe?

Kwaliteit van een CLIL-traject en impact op het leerproces

Een CLIL-traject aanvragen of aanpassen

Procedure van aanvraag of aanpassing van een CLIL-traject

Taalcertificering

Getuigschrift voor het vereiste niveau van taalkennis

Nascholing en netwerking

Actuele professionaliseringsmogelijkheden

Meer weten?

Publicaties, onderzoek, CLIL-platform, materiaal en scholen

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio