Capaciteitsmiddelen 22-23-24 (afgesloten oproep)

Capaciteitsmiddelen 22-23-24 buitengewoon onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Op 25 februari keurde de Vlaamse Regering de verdeling van de capaciteitsmiddelen scholenbouw voor 2022, 2023 en 2024 over de verschillende regio’s goed. Zij baseerde zich daarvoor op de resultaten van de driejaarlijkse capaciteitsmonitor die eind 2021 werd opgeleverd

Uit de monitor blijkt dat er vooral in het secundair onderwijs in verschillende onderwijszones extra investeringen in capaciteit nodig zullen zijn. In het basisonderwijs zijn er enkel nog in specifieke gemeenten meer plaatsen nodig. Daarnaast maakt de Vlaamse Regering een specifieke enveloppe vrij voor het buitengewoon onderwijs. In totaal gaat het om een budget van 180 miljoen euro:

 • 25 miljoen euro voor 1800 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs (basis en secundair)
 • 25 miljoen euro voor 2000 extra plaatsen in het gewoon basisonderwijs
 • 130 miljoen voor 11 000 extra plaatsen in het gewoon secundair onderwijs

Dat budget wordt als volgt gespreid over de drie begrotingsjaren 2022,2023 en 2024:

 • 30 miljoen euro in 2022
 • 75 miljoen euro in 2023
 • 75 miljoen euro in 2024

Een belangrijke uitdaging voor het buitengewoon onderwijs is een goede spreiding en voldoende capaciteit op maat van specifieke noden. Extra plaatsen via investeringen in infrastructuur zijn bovendien vaak duurder in het buitengewoon onderwijs dan in het gewoon onderwijs, onder meer omdat lessen vaak plaats vinden in kleinere klasgroepen of pedagogische eenheden. Om te voorzien in extra plaatsen voor leerlingen met een verslag buitengewoon onderwijs wijzen we op verschillende pistes die kunnen bewandeld worden:
 

 • extra plaatsen in scholen gewoon onderwijs (door bijvoorbeeld een schoolgebouw meer toegankelijk te maken, de onderwijsomgeving aan te passen aan de noden van leerlingen, of extra klaslokalen te voorzien in het gewoon onderwijs);
 • extra plaatsen op gedeelde campussen met zowel gewoon als buitengewoon onderwijs (uitbouw van bestaande campussen of oprichting van nieuwe campussen);
 • extra plaatsen via uitbreiding scholen buitengewoon onderwijs;
 • extra plaatsen via nieuwe scholen buitengewoon onderwijs.

In het afsprakenkader vind je de uitgangspunten, richtlijnen en criteria voor de selectie van de capaciteitsprojecten terug.

Geografische verdeling

sla link op in klembord

Kopieer

Op basis van de capaciteitsmonitor heeft de overheid per onderwijszone het te verwachten tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs (basis- en secundair onderwijs) in kaart gebracht. Die onderwijszones heeft men bovendien ook ondergebracht in clusters zodat de noden over een grote regio kunnen worden bekeken en er afstemming kan worden gezocht tussen verschillende onderwijszones.

Daarnaast werden ook de pendelbewegingen tussen de onderwijszones in kaart gebracht. Hiermee bedoelen we de leerlingenstromen voor bepaalde types en opleidingsvormen tussen de verschillende onderwijszones. Er is zo sprake van ‘inkomende pendel’ en ‘uitgaande pendel’.

Als ondersteuning bij de opmaak en de selectie van de meest geschikte projectvoorstellen voor het buitengewoon onderwijs wordt op niveau onderwijszone of op niveau cluster van onderwijszones een scorematrix opgesteld. Elke scorematrix geeft voor elk type / opleidingsvorm  binnen elke onderwijszone van betreffende cluster aan in welke mate bijkomende plaatsen een hogere of een lagere score opleveren, wat aangeeft in welke mate deze kunnen inspelen op de specifieke te verwachten tekorten volgens de capaciteitsmonitor. Zowel het te verwachten tekort aan plaatsen als de pendelbewegingen zijn factoren die bepalend zijn voor de score in de matrix (waarbij A staat voor de hoogste score).

Scorematrices buitengewoon basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Hieronder vind je per cluster van onderwijszones de scorematrix voor het buitengewoon basisonderwijs:

 • BuBaO cluster van onderwijszones Aalst - Geraardsbergen - Halle - Ninove - Zottegem
 • BuBaO cluster van onderwijszones Aarschot - Diest - Geel - Mol - Turnhout
 • BuBaO cluster van onderwijszones Antwerpen – Brasschaat – Kalmthout - Mortsel 
 • BuBaO cluster van onderwijszones Beringen - Genk - Hasselt - Lommel
 • BuBaO cluster van onderwijszones Boom - Dendermonde - Lokeren - Sint-Niklaas
 • BuBaO cluster van onderwijszones Brugge - Oostende - Torhout
 • BuBaO cluster van onderwijszones Brussel - Dilbeek - Leuven - Mechelen - Vilvoorde
 • BuBaO cluster van onderwijszones Deinze - Eeklo - Gent - Oudenaarde
 • BuBaO cluster van onderwijszones Ieper - Kortrijk - Roeselare - Waregem
 • BuBaO cluster van onderwijszones Sint-Truiden - Tienen - Tongeren

Nog geen scorematrix voor 

 • Kalmthout
 • Lier
 • Veurne

Scorematrices buitengewoon secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Hieronder vind je per cluster van onderwijszones de scorematrix voor het buitengewoon secundair onderwijs:

 • BuSO cluster van onderwijszones Aalst - Geraardsbergen - Ninove - Zottegem
 • BuSO cluster van onderwijszones Aarschot - Diest - Geel - Leuven - Lier
 • BuSO cluster van onderwijszones Antwerpen - Brasschaat - Kalmthout - Lier - Mortsel
 • BuSO cluster van onderwijszones Beringen - Diest - Geel - Lommel -  Mol
 • BuSO cluster van onderwijszones Boom - Dendermonde - Lokeren - Sint-Niklaas
 • BuSO clusterr van onderwijszones Brussel - Dilbeek - Leuven - Mechelen - Vilvoorde
 • BuSO cluster van onderwijszones Brugge - Deinze - Eeklo - Oostende - Torhout
 • BuSO cluster van onderwijszones Deinze - Eeklo - Gent - Lokeren - Oudenaarde
 • BuSO cluster van onderwijszones Genk - Hasselt - Lommel - Maasmechelen
 • BuSO cluster van onderwijszones Ieper - Kortrijk - Roeselare - Waregem
 • BuSO cluster van onderwijszones Ieper - Oostende - Roeselare - Torhout - Veurne
 • BuSO cluster van onderwijszones Sint-Truiden - Tienen - Tongeren

Nog geen scorematrix voor 

 • Aarschot
 • Genk
 • Gent
 • Halle
 • Hasselt
 • Maasmechelen
 • Oudenaarde
 • Turnhout
 • Veurne

Met de hierboven opgenomen scorematrices worden onder meer de onderwijszones gevat met de grootste te verwachten tekorten en met de grootste netto uitgaande pendel op basis van de capaciteitsmonitor. De clusters voor het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs bevatten niet overal dezelfde onderwijszones.

Indien op korte termijn scorematrices wenselijk zouden zijn voor onderwijszones die momenteel nog niet in een cluster zijn ondergebracht, kunnen die aangevraagd worden.

We willen hierbij wel benadrukken dat de scorematrixen enkel een hulpmiddel zijn bij de beoordeling, waarbij met sommige hogere of lagere scores best met de nodige nuance wordt omgegaan.

Elk capaciteitsproject is een waardevol project. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal er geen voorselectie gebeuren, louter op basis van de score in de matrix..

Ondersteuning nodig?

sla link op in klembord

Kopieer

Op 18 maart organiseren we een webinar. Zowel de opgenomen versie als de PowerPoint kun je blijvend consulteren. Voor concrete informatie kun  je ook altijd terecht op capaciteit@katholiekonderwijs.vlaanderen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Capaciteitsmiddelen 22-23-24 gewoon basis onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Op 25 februari keurde de Vlaamse Regering de verdeling van de capaciteitsmiddelen scholenbouw voor 2022, 2023 en 2024 over de verschillende regio’s goed. Zij baseerde zich daarvoor op de resultaten van de driejaarlijkse capaciteitsmonitor die eind 2021 werd opgeleverd.

Uit de monitor blijkt dat er vooral in het secundair onderwijs  in verschillende onderwijszones extra investeringen in capaciteit nodig zullen zijn. In het basisonderwijs zijn er enkel nog in specifieke gemeenten meer plaatsen nodig. Daarnaast maakt de Vlaamse Regering een specifieke enveloppe vrij voor het buitengewoon onderwijs

In totaal gaat het om een budget van 180 miljoen euro:

 • 25 miljoen euro voor 1800 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs (basis en secundair)
 • 25 miljoen euro voor 2000 extra plaatsen in het gewoon basisonderwijs
 • 130 miljoen voor 11 000 extra plaatsen in het gewoon secundair onderwijs

Dat budget wordt als volgt gespreid over de drie begrotingsjaren 2022,2023 en 2024:

 • 30 miljoen euro in 2022
 • 75 miljoen euro in 2023
 • 75 miljoen euro in 2024

In het afsprakenkader vind je de uitgangspunten, richtlijnen en criteria voor de selectie van de capaciteitsprojecten terug.

Geografische verdeling

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het gewoon basisonderwijs gaan de capaciteitsmiddelen naar de volgende gemeenten: Beersel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Dilbeek, Halle, Londerzeel, Mechelen, Merchtem, Sint-Niklaas, Turnhout, Vilvoorde en Wemmel.


Gemeente

Capaciteitsmiddelen

Aantal na te streven plaatsen

Beersel

1 200 000 euro

95

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7 450 000 euro

600

Dilbeek

2 100 000 euro

170

Halle

1 850 000 euro

150

Londerzeel

1 050 000 euro

80

Mechelen

1 450 000 euro

115

Merchtem

950 000 euro

75

Sint-Niklaas

3 550 000 euro

280

Turnhout

1 650 000 euro

135

Vilvoorde

2 650 000 euro

215

Wemmel

1 100 000 euro

85

 

Middelen 2022

sla link op in klembord

Kopieer

De middelen van begrotingsjaar 2022 zijn prioritair bestemd voor het gewoon secundair en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

Middelen 2023-2024

sla link op in klembord

Kopieer

Naarmate wij zelf over meer concrete informatie  beschikken, zullen we die hier stelselmatig aanvullen.

Timing

sla link op in klembord

Kopieer

Wat al vaststaat, is dat de gemeentelijke task force coördinatoren ten laatste op 15 september 2022 de projectvoorstellen voor de middelen 2023-2024 moeten indienen bij het departement Onderwijs en Vorming. De tijdsspanne waarover je als bestuur beschikt om een projectvoorstel uit te werken is dus beperkt. Voor 15 september moet de gemeentelijke taskforce immers de verschillende dossiers verzamelen, bespreken en tot een consensus komen.

Projecten indienen

sla link op in klembord

Kopieer

Als bestuur bezorg je de projectvoorstellen aan de gemeentelijke coördinator en de vertegenwoordiger van ons net.

Ondersteuning nodig?

sla link op in klembord

Kopieer

Op 18 maart organiseren we een webinar. Zowel de opgenomen verisie als de PowerPoint kun je blijvend consulteren. Voor verdere informatie kun  je ook altijd terecht op capaciteit@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Capaciteitsmiddelen 22-23-24 gewoon secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Op 25 februari keurde de Vlaamse Regering de verdeling van de capaciteitsmiddelen scholenbouw voor 2022, 2023 en 2024 over de verschillende regio’s goed. Zij baseerde zich daarvoor op de resultaten van de driejaarlijkse capaciteitsmonitor die eind 2021 werd opgeleverd

Uit de monitor blijkt dat er vooral in het secundair onderwijs in verschillende onderwijszones extra investeringen in capaciteit nodig zullen zijn. In het basisonderwijs zijn er enkel nog in specifieke gemeenten meer plaatsen nodig. Daarnaast maakt de Vlaamse Regering een specifieke enveloppe vrij voor het buitengewoon onderwijs).

In totaal gaat het om een budget van 180 miljoen euro:

 • 25 miljoen euro voor 1800 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs (basis en secundair)
 • 25 miljoen euro voor 2000 extra plaatsen in het gewoon basisonderwijs
 • 130 miljoen voor 11 000 extra plaatsen in het gewoon secundair onderwijs

Dat budget wordt als volgt gespreid over de drie begrotingsjaren 2022,2023 en 2024:

 • 30 miljoen euro in 2022
 • 75 miljoen euro in 2023
 • 75 miljoen euro in 2024

In het afsprakenkader vind je de uitgangspunten, richtlijnen en criteria voor de selectie van de capaciteitsprojecten terug.

Geografische verdeling

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het gewoon secundair onderwijs gaan de capaciteitsmiddelen naar de volgende onderwijszones: Antwerpen, Brasschaat, Brussel, Dendermonde, Dilbeek, Geel, Gent, Halle, Kortrijk, Lier, Mechelen, Ninove, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.


Onderwijszones

Capaciteitsmiddelen

Aantal na te streven plaatsen

Antwerpen

17 850 000 euro

1 510

Brasschaat

5 750 000 euro

485

Brussel

14 400 000 euro

1 220

Dendermonde

4 850 000 euro

410

Dilbeek

8 150 000 euro

690

Geel

8 300 000 euro

705

Gent

12 600 000 euro

1 065

Halle

6 800 000 euro

575

Kortrijk

8 500 000 euro

720

Lier

6 900 000 euro

585

Mechelen

7 150 000 euro

605

Ninove

3 850 000 euro

325

Roeselare

8 300 000 euro

705

Sint-Niklaas

6 350 000 euro

535

Turnhout

3 850 000 euro

325

Vilvoorde

6 400 000 euro

540

 

Middelen 2022

sla link op in klembord

Kopieer

De middelen van begrotingsjaar 2022 zijn prioritair bestemd voor het gewoon secundair en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.  Voor het gewoon secundair onderwijs in het vrij onderwijs, ligt de besteding van die middelen al vast. Vijf projecten kregen in 2021 middelen voor een eerste fase mét het engagement dat er in 2022 aanvullende middelen zouden toegekend worden. De voor het vrij onderwijs beschikbare middelen in 2022, zullen integraal naar die vijf projecten gaan.

Middelen 2023-2024

sla link op in klembord

Kopieer

Naarmate wij zelf over meer concrete informatie  beschikken, zullen we die hier stelselmatig aanvullen.

Timing

sla link op in klembord

Kopieer

Wat al vaststaat, is dat de bovengemeentelijke task force coördinatoren ten laatste op 15 september 2022 de projectvoorstellen voor de middelen 2023-2024 moeten indienen bij het departement Onderwijs en Vorming. De tijdsspanne waarover je als bestuur beschikt om een projectvoorstel uit te werken is dus beperkt. Voor 15 september moet de bovengemeentelijke taskforce immers de verschillende dossiers verzamelen, bespreken en tot een consensus komen.

Projecten indienen

sla link op in klembord

Kopieer

Als bestuur bezorg je de projectvoorstellen aan de bovengemeentelijke coördinator en de vertegenwoordiger van ons net. Je gebruikt daarvoor het modelformulier en verzameldocument. .

Ondersteuning nodig?

sla link op in klembord

Kopieer

Op 18 maart organiseren we een webinar. Zowel de opgenomen versie als de PowerPoint kun je  blijvend consulteren. Voor verdere informatie kun  je ook altijd terecht op capaciteit@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Contact

Katrien De Veuster
stafmedewerker
   02 529 04 22
   Isabelle Dobbelaere
   stafmedewerker
     02 507 06 24
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio