Capaciteitsmiddelen 2025 gewoon secundair onderwijs

In 2024 wordt de volgende capaciteitsmonitor uitgerold. Die cijfers zullen waarschijnlijk pas beschikbaar zijn begin 2025. Het is geen optie om te wachten tot begin 2025 om capaciteitsmiddelen te verdelen op basis van die nieuwe capaciteitsmonitor. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering op 8 december 2023 een volgende oproep voor capaciteitsprojecten, op basis van de bestaande capaciteitsmonitor (derde editie): de oproep Capaciteitsmiddelen Onderwijs 2025.

De middelen voor de realisatie van de geselecteerde projecten zullen beschikbaar zijn vanaf 2025.

Beschikbaar budget voor capaciteit

sla link op in klembord

Kopieer

Deze capaciteitsronde richt zich op extra capaciteit voor gewoon secundair onderwijs. Daarnaast zijn ook capaciteitsmiddelen voorzien voor capaciteitsprojecten voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Er zijn geen aparte enveloppes (bedragen) in deze ronde, er is een totaalbudget van 75 miljoen euro. Van dit bedrag is 55 995 000 euro voorzien voor AGION.

Werkwijze voor indiening projecten

sla link op in klembord

Kopieer

Ben je geïnteresseerd om je capaciteit uit te breiden? Dan werk je in eerste instantie een capaciteitsproject uit. De centrale taskforce capaciteit zal jouw project samen met de andere ingediende projecten dan beoordelen en rangschikken. De Vlaamse Regering keurt de gekozen capaciteitsprojecten goed.

Belangrijk: de overheid besliste om voor deze ronde de aanvragen rechtstreeks bij de centrale taskforce te laten binnenkomen en dus niet meer via de lokale of bovengemeentelijke taskforces. De aanvraag voor financiële ondersteuning in kader van deze capaciteitsronde moet dus worden ingediend op volgend e-mailadres capaciteit.scholen@vlaanderen.be en dit ten laatste op 20 februari 2024, 12 uur.

Meer informatie over de voorwaarden, de formulieren en de wijze van indienen vind je op de specifieke website van de Vlaamse Overheid. De toepasselijke scorematrices zijn ook op deze website te vinden (zie verder).

Wij raden je ook aan om de toelichtingsnota door te nemen.

Geografische verdeling op basis van scorematrix

sla link op in klembord

Kopieer

Op basis van de capaciteitsmonitor heeft de overheid per onderwijszone het te verwachten tekort aan plaatsen in het gewoon secundair onderwijs in kaart gebracht. Het projectvoorstel moet immers tegemoetkomen aan specifieke te verwachten tekorten in de onderwijszone waar de extra plaatsen in het projectvoorstel worden voorzien.

Voor het gewoon secundair onderwijs gaan de capaciteitsmiddelen naar de volgende onderwijszones: Antwerpen, Boom, Geel, Kalmthout, Lier, Brasschaat, Mechelen, Mol, Mortsel, Turnhout, Aarschot, Dilbeek, Brussel, Diest, Halle, Leuven, Tienen, Vilvoorde, Beringen, Genk, Hasselt, Lommel, Maasmechelen, Sint-Truiden, Tongeren, Aalst, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent, Geraardsbergen, Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Zottegem, Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Torhout, Veurne en Waregem.

Als ondersteuning bij de opmaak en de selectie van de meest geschikte projectvoorstellen voor het gewoon secundair onderwijs wordt een scorematrix opgesteld, wat  voor  alle  onderwijszones hetzelfde document betreft. Deze scorematrix geeft voor elk type / opleidingsvorm aan in welke mate bijkomende plaatsen een hogere of een lagere score opleveren, wat aangeeft in welke mate deze kunnen inspelen op de specifieke te verwachten tekorten volgens de capaciteitsmonitor.

In de scorematrix voor het gewoon secundair onderwijs wordt een score of label bepaald aan de hand van de spreiding van de geplande plaatsen over ASO, BSO, TSO, KSO, A-stroom of B-stroom van de 1ste graad, waarbij ook de toepasselijke onderwijszone van belang is. Score of label A staat voor de hoogste score en E voor de laagste score.

Ondersteuning nodig?

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je vragen of ondersteuning nodig bij het opmaken van een aanvraag? Dan kun je steeds terecht bij onze medewerkers van de Dienst Bestuur en Organisatie.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio