Onderwijs in een grootstad als Brussel kent specifieke uitdagingen. De visie op onderwijs in de grootstad, Brusselse partners, hun aanbod en beleidsrelevante informatie brachten we samen met als doelgroep bestuurders, directies en middenkader.

Onderwijsactoren eigen aan Brussel

Brusselse overheden en Brusselwerking

Omgevingsanalyse, leerlingenaantal en leerlingenkenmerken Brussel

Een blik op de Brusselse leerling en zijn omgeving

Katholieke dialoogschool in Brussel

Geloof, liefde en hoop binnen superdiversiteit

Onderwijsoutput in Brussel

Brusselse onderwijsloopbanen in kaart gebracht

Zorgbreed en kansenrijk onderwijs in Brussel

Bouwen aan een Brusselse school voor iedereen.

Uitrusting, renovatie en schoolbeheer in Brussel

VGC en Brussels Gewest ondersteunen Brusselse scholen.

Contact

Stijn Van Eynde
   02 507 06 92
   0470 70 43 78
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio