Bewegingsbeleid

Stappen

sla link op in klembord

Kopieer

Bij het voeren van een bewegingsbeleid neem je best de volgende stappen:

 • Informeer alle teamleden over de waarde van ‘het bewegen’ en ‘het bewegend leren’;
 • Maak de positie van de leraar lichamelijke opvoeding als volwaardige partner binnen het team duidelijk;
 • Geef het juiste ‘gewicht’ aan lichamelijke opvoeding, ook bij het aanwenden van het lestijdenpakket (zie waarborgregeling lichamelijke opvoeding):
 • Deel leerlingengroepen verantwoord in om veilig, zinvol en renderend bewegen mogelijk te maken;
 • Zorg ervoor dat de geplande lesmomenten lichamelijke opvoeding zo min mogelijk doorkruist worden;
 • Werk vanuit een langetermijnvisie, gericht op continuïteit, en vertaal dat in een zinvol personeelsbeleid;
 • Creëer optimale omstandigheden om aan de doelen rond lichamelijke opvoeding te kunnen werken;
 • Zorg voor een vlotte organisatie, bijvoorbeeld door opeenvolgende leeftijdsgroepen na elkaar te plannen;
 • Voorzie in voldoende middelen, onder andere op het vlak van accommodatie, materiaal en financieel;
 • Creëer een veilig motorisch leer- en leefklimaat op school;
 • Zorg voor een goede speelplaatswerking en op beweging gerichte speelplaatsinrichting;
 • Zorg voor een degelijke en ontwikkelingsstimulerende werking op het vlak van observatie en evaluatie en communiceer erover als basis voor concrete remediëring;
 • Bouw een vangnet voor kinderen met motorische zorgvragen uit;
 • Betrek de zorgcoördinator, de beleidsondersteuner, de ambulante leraar en eventueel andere interne en externe partners;
 • Heb aandacht voor het bewegen binnen het zorgbeleid, bijvoorbeeld door de leraar lichamelijke opvoeding bij een multidisciplinair overleg (MDO) te betrekken;
 • Zie bewegen als middel tot preventie of remediëring;
 • Voorzie een degelijk en uitdagend nascholingsaanbod voor leraren lichamelijke opvoeding en andere teamleden;
 • Informeer ouders over de waarde van ‘het bewegen’ en ‘het bewegend leren’.

Kwaliteitsvolle lichamelijke opvoeding

sla link op in klembord

Kopieer

Tips om kwaliteitsvolle lichamelijke opvoeding op school aan te bieden, kun je vinden op de themapagina Lichamelijke opvoeding.

Laat je inspireren door de visietekst, het referentiekader en de krachtlijnen van lichamelijke opvoeding. Ontdek ook hoe je hiermee binnen Zin in leren! Zin in leven! aan de slag kan gaan.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio