Aangepaste kledij

Als je leerlingen wil aanzetten tot een gezonde en veilige levensstijl spreekt het voor zich dat je ook aandacht hebt voor de kledij die de leerlingen dragen bij bewegingsarrangementen.

Om hygiënische redenen en om veiligheidsredenen is het belangrijk dat leerlingen gepaste kledij aantrekken voor de les lichamelijke opvoeding. De veiligheid vereist een aangepast schoeisel voor binnen- en buitenactiviteiten en vlotte, sportieve kledij (bijvoorbeeld een sportshirt en een sportbroek, zowel voor meisjes als voor jongens).

Praktisch gezien is uniforme kledij aangewezen. Alle sportkledij wordt best gemerkt met de naam van de leerling en wordt, eveneens omwille van de hygiëne, regelmatig gewassen. De kledij voor lichamelijke opvoeding wordt best bijgehouden in een aparte tas/zak. Bij de jongste leerlingen kan het omkleden voor lessen lichamelijke opvoeding onderdeel zijn van het zelfredzaam worden en vaardigheid verhogen bij manipulatieve handelingen. Progressieve opbouw is daarbij wellicht aangewezen. Bij groepen leerlingen die zich vlot kunnen omkleden, kan de actieve bewegingstijd aanzienlijk toenemen.

Voor de zwemles kies je best voor een zwembroek of een ééndelig badpak, badmuts (eventueel een schoolbadmuts, al dan niet van een bepaalde kleur voor niveaugroepen of risicoleerlingen) en enkele handdoeken. Een zwembrilletje kan noodzakelijk zijn om de ogen te beschermen tegen de invloeden van chloor.

Bij uniforme kledij met een logo gelden afzonderlijke regels voor de maximumfactuur:

‘Als de school de leerlingen vraagt een turn-T-shirt mee te brengen en de ouders vrij laat kiezen, dan valt die kledij niet onder de maximumfactuur. Is het T-shirt niet vrij op de markt te vinden (bijvoorbeeld een T-shirt met het schoollogo), dan valt de kostprijs wel onder de maximumfactuur. Op dit principe is één uitzondering: als het T-shirt wordt aangeboden vanuit een 'sociale doelstelling' (bijvoorbeeld wanneer het goedkoper is dan op de vrije markt), dan moet de kost toch niet aangerekend worden op de maximumfactuur. Het schoolbestuur moet daarvoor wel schriftelijk advies inwinnen bij de schoolraad.‘

×
Kijkt als...
Niveau
Regio