Omgevingsfactoren

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid over de werkomgeving van je werknemers. Jij moet ervoor zorgen dat de verschillende omgevingsfactoren zoals verlichting en luchtverversing in orde zijn.

De FOD WASO bundelde de minimumvereisten voor de omgevingsfactoren in handige fiches.

Verlichting

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever kun je ervoor kiezen om de normen NBN-EN 124 64-1 en NBN-EN 124 64-2 toe te passen. In dat geval ben je sowieso in regel met de verlichting. Je kunt zelf vrij de middelen kiezen om dit te bereiken. Als je niet voor die normen kiest, moet je ervoor zorgen dat de verlichting tenminste beantwoordt aan de voorwaarden van bijlage III.1-2 van de codex. Meer informatie vind je in de fiche ‘Verlichting’ van FOD WASO.

Luchtverversing en ventilatie

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever waak je er ook over dat de werknemers in de werklokalen over een goede binnenluchtkwaliteit beschikken. Om dit te bereiken voer je eerst een risicoanalyse uit waarbij met de verschillende mogelijke verontreinigingsbronnen rekening wordt gehouden.

Meer uitgebreide informatie vind je in de fiche ‘Luchtverversing’ van FOD WASO. Naast de beknopte fiche heeft FOD WASO ook een uitgebreide praktijkrichtlijn ‘Binnenlucht in werklokalen’ uitgewerkt. Je vindt er naast de wettelijke bepalingen ook verschillende aanbevelingen uit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk.

Het ‘Ventilatiekader 2.0 Onderwijs’ combineert de bestaande richtlijnen, opgemaakt door de werkgroep ventilatie, met een aantal bijkomende opvolgingsmaatregelen. Dit ventilatiekader is van toepassing op alle onderwijsinstellingen van het basis-, secundair, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs.

Thermische omgevingsfactoren en temperatuur

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever moet je ervoor zorgen dat de arbeidsplaatsen waar werkposten zijn ingericht voldoende thermisch geïsoleerd zijn. De temperatuur moet ook afgestemd zijn op het menselijk organisme (zie artikel V.1-1, §1 van de codex). Je voert een risicoanalyse uit en neemt de nodige maatregelen. Uitgebreide informatie hierover vind je op de website van FOD WASO. Meer beknopte informatie vind je in de fiche ‘Temperatuur’ van FOD WASO.

Soms kun je ondanks alle inspanningen niet vermijden dat de temperatuur te hoog oploopt in de werkruimtes. De werknemers hebben in dat geval recht op een aantal beschermende maatregelen. Ga zeker ook eens kijken op de website ‘Ergonomie’. Je vindt er ongetwijfeld nuttige informatie.

Je kunt de temperatuur in de lokalen op verschillende manieren opmeten. Meer informatie hierover vind je op ‘Hoe meet u de temperatuur?’ van FOD WASO.

Wil je er nog meer over weten, dan kun je een kijkje nemen op de website van BeSWIC, het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk: ‘Werken bij koude temperaturen’ en ‘Thermische omgeving’. Voor activiteiten in de bouw kun je terecht op de website van Constructiv voor ‘Werken bij koud of warm weer en ‘Werken bij koud weer’. Voor activiteiten in de HORECA kun je terecht op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. FOD WASO verwijst op haar site ook naar de brochure van de reeks SOBANE-strategie.

Contact

Inge Van Durme
stafmedewerker
   02 507 07 14
   0474 83 59 29
   Franky Wauters
   stafmedewerker
     02 507 07 99
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio