Wat?

De regelgeving rond welzijn op het werk legt specifieke basiseisen op waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen. Jij als bestuurder-werkgever bent daar verantwoordelijk voor. De term ‘arbeidsplaatsen’ mag je ruim interpreteren. Hij verwijst niet alleen naar alle plaatsen bestemd als eigenlijke werkplek in gebouwen, maar ook naar elke andere plaats in het gebouw of op het terrein waartoe de werknemer in het kader van de uitvoering van zijn werk toegang heeft. Denk bijvoorbeeld aan de sanitaire ruimtes, cafetaria of refter, speelplaats, turnzaal, parking enzovoort

De regelgeving legt algemeen de doelstellingen vast die je als werkgever moet bereiken, maar de wijze waarop je dit doet en de middelen waarmee, mag je vrij kiezen. Het onderhoud van je lokalen en gebouwen kun je vastleggen in je preventief onderhoudsplan.

De basiseisen die de regelgever oplegt voor arbeidsplaatsen gaan zowel over hun uitrusting, de nodige sociale voorzieningen, de omgevingsfactoren en de fysische agentia. We bekijken ze nu verder in detail.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio