Fysische agentia

Als werkgever is het jouw verantwoordelijkheid om je werknemers te beschermen tegen fysische agentia. Onder fysische agentia verstaan we onder andere lawaai, trillingen en ioniserende straling (bijvoorbeeld röntgen- en gammastralen). Je dient ook de blootstelling aan kunstmatige vormen van optische straling te beperken (bijvoorbeeld ultraviolette straling, straling van lasers en infraroodlampen) en de blootstelling aan elektromagnetische golven (bijvoorbeeld van microgolfoven of radiofrequentie). De wettelijke basis voor de verplichtingen van de werkgever vind je in Boek V van de Codex welzijn op het werk, in titels 2,3, 5, 6 en 7.

Lawaai

sla link op in klembord

Kopieer

Om les te geven moet je communiceren door je stem te gebruiken, maar vaak maken we aanvullend gebruik van didactische middelen die ook geluid produceren. Wanneer geluid hinderlijk, oncomfortabel, storend en vermoeiend wordt, dan beschouwen we het als ‘lawaai’. Soms kan het zelfs schadelijk zijn voor je gezondheid.

Als werkgever analyseer je eerst de risico’s voor de veiligheid en gezondheid ten gevolge van het lawaai. Vervolgens neem je de gepaste preventieve maatregelen. Meer informatie over de risicobeoordeling, de actie- en grenswaarden en mogelijke afwijkingen vind je op de site van FOD WASO. We verwijzen je ook graag naar een interessant document met een aantal veelgestelde vragen over lawaai.

Trillingen

sla link op in klembord

Kopieer

Werknemers die gebruik maken van handwerktuigen en voertuigen worden blootgesteld aan mechanische trillingen. Die trillingen worden overgebracht op het lichaam en kunnen hinderlijk zijn en vermoeidheid veroorzaken. Als werkgever moet je preventieve maatregelen nemen om dit te voorkomen.

Op de website van FOD WASO vind je meer informatie over de risicobeoordeling van trillingen, de actiewaarden en grenswaarden en mogelijke afwijkingen. FOD WASO verwijst ook naar twee publicaties van de reeks SOBAN-strategie: ‘Hand-armtrillingen’ en ‘Globale lichaamstrillingen’. Nog meer informatie vind je op de site van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kunstmatige optische straling

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever ben je verplicht de nodige preventiemaatregelen te nemen zodat je werknemers geen risico voor veiligheid of gezondheid lopen ten gevolge van kunstmatige optische straling. Onder ‘optische straling’ verstaan we infrarode straling, zichtbare straling en ultraviolette straling, zowel onder de vorm van niet-coherente straling als van laserstraling. Dergelijke straling kan schade aan ogen en huid veroorzaken, zowel op korte (bijvoorbeeld verbranding) als op lange termijn (bijvoorbeeld huidkanker).

FOD WASO geeft meer informatie over je verplichtingen als werkgever en de relevante parameters voor blootstelling.

Ioniserende straling

sla link op in klembord

Kopieer

Ioniserende straling kan de gezondheid ernstige schade toebrengen. De stralen dringen immers door levend weefsel waar ze, door de productie van positief geladen atomen (ionen), cellen kunnen beschadigen. Dit kan bijvoorbeeld tot de ontwikkeling van kanker leiden.

In onderwijsmiddens is ioniserende straling alleen een risico voor mensen die met toestellen voor medische beeldvorming in aanraking komen. Hoewel de kans op deze nadelige effecten bij medische beeldvormingsonderzoeken erg klein is, moet je als werkgever toch voorzichtig zijn en de nodige preventieve maatregelen nemen.

De wetgevende basis vind je in de Codex welzijn op het werk, boek V, titel 5.

Elektromagnetische velden

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever moet je de nodige maatregelen nemen om schade door elektromagnetische velden bij je werknemers te voorkomen. Zo kunnen lasertoestellen bijvoorbeeld elektromagnetische straling produceren.

Elektromagnetische velden zijn statische elektrische, statische magnetische en tijdsafhankelijke elektrische, magnetische en elektromagnetische velden met frequenties tot 300 GHz. Grote veldsterkten van elektromagnetische velden kunnen directe biofysische effecten veroorzaken in het menselijk organisme.

Aangezien lasertoestellen elektromagnetische straling kunnen produceren, moet je als werkgever voor de ingebruikname van het toestel een risicoanalyse maken. Er zijn immers verschillende mogelijke risico’s zoals gevaar voor ogen en huid, maar ook voor het stuk springen van vaste deeltjes, elektrocutiegevaar, brandgevaar, enzovoort.

Meer over de evaluatie van de risico’s, de grenswaarden en mogelijke afwijkingen vind je op de website van FOD WASO.

Contact

Inge Van Durme
stafmedewerker
   02 507 07 14
   0474 83 59 29
   Franky Wauters
   stafmedewerker
     02 507 07 99
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio