Vakken

In het ambt van leraar speelt niet enkel het ambt een rol, maar ook het vak. We gaan hieronder in op de administratieve vakbenaming en de classificatie van de vakken.

Administratieve vakbenaming

sla link op in klembord

Kopieer

In de lessentabel van je school gebruik je ongetwijfeld de pedagogische vakbenamingen. De wetgever kent voor de personeelsreglementering echter alleen de administratieve vakbenamingen. Soms leunen die dicht bij elkaar aan (Frans – AV Frans), maar dat is zeker niet altijd het geval (Artistieke vorming – AV Muzikale opvoeding / AV Plastische Opvoeding).

Zoals uit het laatste voorbeeld blijkt, zijn er vaak meerdere administratieve vakbenamingen gekoppeld aan een pedagogische vakbenaming. Je kiest dan in functie van het bekwaamheidsbewijs van de titularis aan welke administratieve vakbenaming je het vak koppelt.

In de databank bekwaamheidsbewijzen van de overheid vind je de lijst met alle administratieve vakbenamingen.

Classificatie van de vakken

sla link op in klembord

Kopieer

Alle vakken worden ingedeeld onder een van de volgende groepen:

  • Algemeen vak (AV)
  • Kunstvak (KV)
  • Technisch vak (TV)
  • Praktisch vak (PV)

Soms wordt ook de term “specialiteit” gebruikt. Dat is de overkoepelende benaming voor TV en PV of TV en KV (specialiteit Lassen-constructie = TV Lassen-constructie en PV Lassen-constructie; KV Fotografie en PV Fotografie = specialiteit Fotografie). Dit is onder meer belangrijk voor het verwerven van het recht op TADD (zie punt 6.8.4., “Dienstanciënniteit in het kader van TADD, vaste benoeming, reaffectatie en VVP”).

Voor stagebegeleiding heeft de school in de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen steeds de keuze tussen PV of TV / PV of KV.

De keuze voor een bepaalde administratieve vakbenaming heeft consequenties voor de prestatieregeling en eventueel ook voor het salaris van het betrokken personeelslid.

AV Exploratie / AV Expressie / AV Sociale activiteiten

sla link op in klembord

Kopieer

Aan deze administratieve vakbenamingen zijn geen bekwaamheidsbewijzen gekoppeld.

Om de salarisschaal vast te stellen, stel je het vak gelijk met een ander vak in functie van het bekwaamheidsbewijs van je personeelslid.

  • Wanneer het vak gelijkgesteld wordt met AV Latijn, AV Grieks, AV Klassieke studiën of AV Antieke cultuur in de eerste graad, zal je personeelslid bezoldigd worden aan weddeschaal 301 en niet aan weddeschaal 501.
  • Wanneer het vak gelijkgesteld wordt met TV, KV of PV, wordt het vak toch beschouwd als een algemeen vak. Dat heeft onder andere gevolgen voor de prestatienoemer (20, 21 of 22 en niet 29).
  • Wanneer het vak gelijkgesteld wordt met godsdienst, blijft het vak gepresteerd in het ambt van leraar.

Je personeelslid bouwt zijn statutaire rechten (TADD, vaste benoeming …) op in de vakken AV Exploratie, AV Expressie of AV Sociale activiteiten. Of dit vak beschouwd wordt als een VE-vak of als een VO-vak hangt af van het vak waarmee het gelijkgesteld werd en waarvoor je personeelslid een vereist of een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs bezit.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio