Personeelsleden worden aangesteld in een bepaald ambt, leraars ook in een bepaald vak, op basis van hun bekwaamheidsbewijs. In dit thema verduidelijken we in welke ambten je een personeelslid kunt aanstellen, wat het belang is van de administratieve vakbenaming en aan welke vereisten een bekwaamheidsbewijs moet voldoen.

Ambten

Definitie, overzicht en toelichting

Vakken

Administratieve vakbenaming en classificatie

Bekwaamheidsbewijzen

Definitie, onderdelen en soorten

×
Kijkt als...
Niveau
Regio