De kracht van Wetenschappen en techniek

We zetten in op sterk onderwijs in Wetenschappen en techniek.

Uitgangspunten

sla link op in klembord

Kopieer

Elke mens maakt deel uit van onze voortdurende veranderende maatschappij. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig naar zichzelf, de (andere) mens en de maatschappij.

Goed onderwijs over Wetenschappen en techniek (W&T) beoogt dat leerlingen:

 • basiscompetenties ontwikkelen die hen in staat stellen met vertrouwen zichzelf en hun omgeving steeds verder en diepgaander te exploreren over W&T;
 • interesse ontwikkelen voor W&T, nu en in het verleden, hier en elders in de wereld;
 • een basishouding van openheid en respect ontwikkelen tegenover W&T;
 • basisvaardigheden ontwikkelen om zelfstandig met informatie rond W&T te leren omgaan.

Vanuit tien ontwikkelvelden

sla link op in klembord

Kopieer

Goed onderwijs over Wetenschappen en techniek vanuit Zill heeft daarnaast ook tot doel dat leerlingen zich ontwikkelen tot geïnspireerde zinzoekers. Zowel het betekenis geven aan als het ontlenen van betekenis aan aspecten over wetenschappen en techniek is daarbij van belang.

Je beoogt de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes om op een positieve wijze te participeren aan de veranderlijke wereld van vandaag en morgen. De werkelijkheid hangt aan elkaar als de draden van een web. Alles is met elkaar verbonden.

Wanneer je met leerlingen die werkelijkheid benadert, doe je dat enerzijds vanuit die natuurlijke samenhang. Je helpt hen op het spoor komen van waar ze al staan, wat ze al weten, hoe ze nu kijken naar de werkelijkheid. Anderzijds kijk je met hen ook door verschillende brillen naar de werkelijkheid, net om die werkelijkheid beter te kunnen analyseren en begrijpen, om meer vat te krijgen op specifiekere delen ervan.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

In het leergebied W&T zijn de ontwikkelingsdoelen en eindtermen geordend in de domeinen natuur en techniek.

De concordanties tussen de ontwikkelingsdoelen (OD) en eindtermen (ET) van het leergebied Wetenschap en techniek en Zill vind je op de Zill-website.

De ODET Natuur vind je in volgende ontwikkelvelden van Zill:

 • ontwikkeling van oriëntatie op de wereld (oriëntatie op natuur);
 • ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid;
 • ontwikkeling van een innerlijk kompas;
 • motorische en zintuiglijke ontwikkeling;
 • socio-emotionele ontwikkeling.

De ODET Techniek vind je in volgende ontwikkelvelden en -thema’s van Zill:

 • ontwikkeling van oriëntatie op de wereld (oriëntatie op techniek);
 • ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio