Diversiteit in Actie

Leren omgaan met diversiteit in de maatschappij is ook een opdracht van de school én bovendien kan diversiteit de basis zijn van het leerproces.

Diversiteit In Actie wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Diva benadert omgaan met diversiteit zowel vanuit een visie op diversiteit als vanuit concrete thema’s.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio