Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Zo landt je feedback niet in de vuilnisbak.

Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen effectief aan de slag gaan met je feedback? Het tijdschrift Klasse bundelede 10 korte klastips in een handig overzichtje.

PAV versterkt ... PAV voor starters

Deze poster maakt je wegwijs in PAV.

Online schrijfassistenten

Nu het einde van het schooljaar nadert, komt de GIP terug onder de aandacht. Vaak wordt PAV ingeschakeld wanneer het over spelling gaat.  Allereerst is dat geen kerntaak voor het vak PAV. En bijkomend: er is veel online hulp beschikbaar.  

Handboek vakdidactiek PAV

Lerarenopleiders van hogescholen en universiteiten, pedagogische begeleiders en leerkrachten bundelden hun krachten om een handboek te schrijven dat leraren houvast wil bieden op vlak van vakdidactiek PAV.

Document ter ondersteuning van de planning of monitoring van de bouwstenen

Wil je als team aan de slag om de doelen te plannen of wil je doorheen het schooljaar monitoren aan welke bouwstenen je al werkte, dan kun je gebruik maken van deze monitor.

30 van 32

×
Kijkt als...
Niveau
Regio