Toolbox formatief evalueren

Formatief evalueren heeft als doel om het leerproces van leerlingen te begeleiden. Maar hoe pak je dat nu concreet aan?

Onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) ontwikkelden een toolbox om (taal)leerkrachten te ondersteunen bij de integratie van formatieve evaluatie in de klaspraktijk.

De toolbox heeft een heldere structuur. Ze bestaat uit drie webpagina's rond volgende aspecten van formatief evalueren:

  • Leren zichtbaar maken
  • Leren bijsturen
  • Leren in een veilig en stimulerend klimaat

 
 
 

Via een mindmap houd je zicht op het geheel.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio