Bewijzen op tafel!

Aan de hand van toetsen kan je controleren of leerlingen het geleerde onder de knie hebben. Er zijn echter heel veel alternatieven. De poster van Vernieuwenderwijs verbeeldt 43 verschillende manieren om het leren zichtbaar te maken. Ook wie op zoek is naar een projectopdracht kan hier wat mosterd vinden ...

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio