Vakbegrip sluit aan bij beroepsinteresses van jongeren
  • Vakbegrip sluit aan bij beroepsinteresses van jongeren

Vakbegrip is een serie lessen voor taal- en rekenonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het middelbaar beroepsonderwijs maakt deel uit van het Nederlands onderwijssysteem en volgt op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

In de taallessen wordt er gewerkt met teksten die aansluiten bij de beroepsinteresses van de jongeren. Bij rekenen worden de opgaven aan de hand van realistische contexten gepresenteerd.

Je kan je gratis aanmelden en na inloggen krijg je toegang tot alle materiaal. Aan het materiaal is een niveau verbonden. 2F is het zogenaamde "maatschappelijk relevant niveau". Dit is het niveau dat iedereen zou moeten kunnen halen om mee te kunnen in de samenleving. Mooi streefdoel om naartoe te werken tegen het einde van de derde graad. Het niveau 1F zou haalbaar moeten zijn voor de tweede graad.

Merk zeker de meer tekstonafhankelijke vragen op die leerlingen uitnodigen om na te denken over strategiegebruik of leerlingen expliciet strategieën laten inoefenen. Bij woordenschatoefeningen zijn de invuloefeningen minder interessant (ze kunnen eventueel als tussenstap), maar de opdrachten die erop volgen waarbij de woordenschat functioneel wordt ingezet, zijn mogelijk inspirerend.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio