Sleutels voor effectief begrijpend lezen

De VLOR stelde aan onderzoekers van KU Leuven en UGent de vraag om via literatuurstudie advies te formuleren rond volgende vragen:

  • Wat zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten over het proces van begrijpend lezen?
  • Wat leert onderzoek ons over effectieve en eigentijdse didactiek en over verschillende profielen van lezers en de aanpak die zij nodig hebben. 

Op basis van hun literatuurstudie stellen de onderzoekers een krachtige begrijpend-leesdidactiek voor met vijf didactische sleutels: functionaliteit (uitdagende en betekenisvolle teksten en opdrachten), interactie (tussen leraar en leerlingen én tussen leerlingen onderling), strategie-instructie (expliciet), leesmotivatie en transfer (veel kansen om te lezen, binnen en buiten de school). In de publicatie 'Sleutels voor effectief begrijpend lezen' leggen ze de sleutels uit en tonen ze hoe je ze kan toepassen. De sleutels zijn zeker ook toepasbaar binnen PAV!

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio