PAV versterkt ... de beginsituatieanalyse

Door aan te sluiten bij de beginsituatie van je leerlingen verhoog je het leereffect

Met deze poster uit de reeks PAV versterkt ondersteunen we je bij het in kaart brengen en analyseren van de beginsituatie.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio