Handboek vakdidactiek PAV

Lerarenopleiders van hogescholen en universiteiten, pedagogische begeleiders en leerkrachten bundelden hun krachten om een handboek te schrijven dat leraren houvast wil bieden op vlak van vakdidactiek PAV.

Na een uitvoerige bespreking van krachtige leeromgevingen, besteedt het boek aandacht aan de didactiek in het meervoud, die eigen is aan het vak. Je krijgt verschillende didactieken aangereikt gericht op taalvaardigheid en geletterdheid, wiskundige vaardigheden, historisch bewustzijn, ruimtelijk bewustzijn, natuurwetenschappen, en economische en financiële educatie binnen PAV.

Vervolgens belichten de auteurs hoe actualiteit een rode draad kan vormen, maar ook hoe je filosoferen inbedt in de lessen PAV.

Als lezer word je uitgenodigd tot professioneel leren, liefst in team. Zo sta je stil bij wat samen opleiden en professioneel groeien binnen lerende teams betekent.

Vakdidactiek PAV. Leren in samenhang is een uitgave van Acco. 

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio