9 november 2023 – Ontwerp van decreet over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs: kort

Vooral onder invloed van meerdere casussen in de media is het over dit thema heel wat keren gegaan in het Vlaams Parlement, zowel in de plenaire vergadering als in de Onderwijscommissie. Minister Weyts beklemtoonde dat met dit ontwerpdecreet nu toch bakens verzet werden, daar waar er in het verleden in het hogeronderwijsveld wel heel wat weerstand tegen een decretale regeling bestond (maar cf. ook infra).

De kern van de decretale regeling was eigenlijk kort samen te vatten: het ging er niet om decretaal gedetailleerde procedures voor de afhandeling van een melding in dit verband vast te leggen, wel om een decretaal, Vlaanderenbreed kader te bepalen voor zulke meldingen, en wel via twee maatregelen: (i) de centrale registratie en actieve opvolging van elke melding in het kader van

grensoverschrijdend gedrag bij iedere instelling en (ii) een wettelijk statuut voor vertrouwenspersonen ten aanzien van studenten.

De memorie van toelichting bevat naast die traditionele samenvatting ook nog uitvoerig een overzicht van de genese van dit ontwerpdecreet, met heel wat reacties op diverse elementen uit de adviezen van de Vlor, VTC, SERV en Raad van State: p.5-14.

Het verbaasde mij eigenlijk dat de onderwijscommissarissen, ondanks de toch ruime politieke consensus (cf. stemming), nog zo lang (1 uur 21 minuten) over het ontwerpdecreet gesproken hebben, maar dat had wellicht te maken met net die talrijke opmerkingen bij de betrokken actoren. Met name in het hogeronderwijsveld zelf lag een en ander toch nog wel wat gevoeliger: in het Vlaams Onderhandelingscomité gingen de universiteitsbesturen wel akkoord met de basisprincipes, maar niet met de concrete uitwerking ervan en de raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad diende zelfs een protocol van niet-akkoord in. Maar ook de relatie met het nieuwe, zgn. externe meldpunt in de schoot van het Vlaams Mensenrechteninstituut kwam in de tussenkomsten van meerdere onderwijscommissarissen kritisch aan bod. En zo duidelijk vond ik de reactie van minister Weyts daarop niet. De praktijk, -- dit is allemaal nog heel pril --, zal het ons later wellicht leren.

Hoe dan ook, de stemming over nog een aantal amendementen met zgn. technische (geen inhoudelijke) correcties en de gehele tekst ging heel snel: unaniem aangenomen. De video-opname [vanaf 14:52] vind je op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio