26 oktober 2023 – Ontwerp van decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen: heel kort

Hierover was al gesproken ter gelegenheid van vragen om uitleg van Karolien Grosemans en Loes Vandromme op 4 mei 2023, incl. het Vlor-advies van 20 april 2023. Redenering achter en opzet van dit ontwerpdecreet waren dus al gekend.

We kunnen hier dan ook volstaan met een verwijzing naar de parlementaire documenten: op p.3-4 van de memorie van toelichting vind je traditioneel de inhoudelijke kern van de zaak. Het ging om vijf soorten opheffingen van decretale regels.

De stemming over nog enkele amendementen en de gehele tekst kon heel snel: unaniem aangenomen. De video-opname [vanaf 1:24:01] vind je op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio